Видеоматериали към тема Корпоративни Данъци

 1. Промените в ЗКПО за 2019 год.
 2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част I
 3. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част II
 4. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част I
 5. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част II
 6. Данък при източника
 7. Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
 8. Годишно Приключване на ЮЛ – новости и промени в ЗКПО за 2019
 9. Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част I
 10. Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част II
 11. Промени в ЗКПО през 2020 год.
 12. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 13. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 14. Промени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г. – Част I
 15. Промени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г. – Част II
 16. Промени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г. – Част III
 17. Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване на 2019 г.
 18. Данък при източника
 19. Данък върху разходите
 20. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 21. Запор върху трудово възнаграждение
 22. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 23. Ревизионен процес по ДОПК
 24. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
абонамент