Отчитане на инвестиционни имоти

Отчитане на инвестиционни имоти
актуално Лектор: Елизабет Петкова 3 декември 2021 26:06 1421

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Кои имоти се третират като инвестиционни имоти?
  • Кои имоти са извън обхвата на МСС 40/СС 40?
  • Първоначално заприхождаване на ИИ.
  • Последваща оценка.
  • Рекласификация на притежавани ИИ и тяхното отчитане.
  • Отписване на ИИ от Отчета за финансовото състояние на Дружеството.
  • Оповестяване в Годишните финансови отчети.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент