Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
актуално Лектор: Момчил Николов 1 октомври 2021 6:39 1174

Разходи в натура е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване.

Не са разходи в натура разходите, свързани с използването активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент