Отчитане и данъчни ефекти при Бизнес Комбинации – МСФО 3

1 септември 2020, 00:00 Лектор: Доника Маринова 52:06 37
Отчитане и данъчни ефекти при Бизнес Комбинации – МСФО 3

Лекцията засяга следните тематики:

  • Какво е Бизнес Комбинация? Основни понятия
  • Обхвах и изключения
  • Обекти на БК и оценката им
  • Репутация – оценка, тестове за обезценка
  • Счетоводно отчитане и данъчни ефекти
  • Одиторска проверка при БК
  • По-важни оповестявания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент