Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
актуално Лектор: Методи Христов 12 март 2021 17:48 915
  • Ускорена амортизация на СУПТО
  • Изменения в определянето, декларирането и внасянето на авансови вноски за КД
  • Изменения, свързани с определянето на авансовите вноски за КД в случаите на преобразуване по ТЗ
  • Изменения, свързани с декларирането и внасянето на корпоративен данък
  • Промени, свързани с данъчните облекчения по отношение на данък върху разходите
  • Изменения, свързани с определянето, декларирането и внасянето на алтернативен данък по ЗКПО
  • Промени, свързани с освобождаването от данък при сделки, обвързани с финансови инструменти

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент