Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО

Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
актуално Лектор: Иван Георгиев 1 октомври 2019 1:03:35 1064

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Обекти на облагане с корпоративен данък
  • Данъчно задължени лица по ЗКПО
  • Видове данъци – корпоративен, данък при източника, данък върху разходите и алтернативен данък
  • Определяне на данъчна основа
  • Данъчни ставки
  • Срок и начин за деклариране на данъците по ЗКПО
  • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент