Данък върху разходите – Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК

Данък върху разходите – Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК
актуално Лектор: Момчил Николов 1 октомври 2021 12:57 1054

Критерии за класифицирането на разходите като социални и тяхното признаване за данъчни цели:

  • Да са предоставени в натура;
  • Да бъдат документално обосновани;
  • Да бъдат предоставени на работници и служители, както и на лица, наети по ДУК;
  • Да бъдат социални придобивки по чл. 294 от КТ – това са изрично изброени 7 точки, отговарящи на определението за социални придобивки;
  • Да бъдат предоставени по ред и начин, определени с чл. 293 от КТ (с решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на предприятието;
  • Да са достъпни за всички работници и служители, както и за лицата по ДУК;
  • Да са отчетени като разходи в предприятието.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент