Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

Отчитане на инвестиционни имоти - 2019
актуално Лектор: Мануела Богоева 18 юни 2019 51:17 1483

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел, обхват и изключения
 • Класификация на имот като инвестиционен или като използван от собственика
 • Признаване и първоначална оценка
 • Цена на придобиване при замяна и финансирания
 • Последващо оценяване
 • Прехвърляния
 • Преоценка и преоценъчен резерв
 • Счетоводна и данъчна амортизация
 • Освобождаване от актив
 • ДДС ефект при придобиване, продажба и погиване на инвестионен имот 
 • Разлика между МСС 40 и СС 40
 • Инвестиционен имоти като перо в Баланса
 • Изисквания за оповестявания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент