Отчитане на инвестиционни имоти

Отчитане на инвестиционни имоти
актуално Лектор: Мануела Чонкова 18 юни 2019 51:17 171

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел, обхват и изключения;
 • Класификация на имот като инв. или като използван от собственика;
 • Признаване и първоначална оценка;
 • Цена на придобиване при замяна и финансирания;
 • Последващо оценяване;
 • Прехвърляния;
 • Преоценка и преоценъчен резерв;
 • Счетоводна и данъчна амортизация;
 • Освобождаване от актив;
 • ДДС ефект при придобиване, продажба и     погиване на инв. имот 
 • Разлика между МСС 40 и СС 40;
 • Инв. имоти като перо в Баланса;
 • Изисквания за оповестявания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент