Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I

4 август 2020, 00:00 Лектор: Александър Бояджиев 55:55 59
Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I

Лекцията засяга следните тематики:

  • Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗДДФЛ
  • Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗКПО
  • Счетоводни аспекти при отчетността
  • Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗДДС

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент