Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
актуално Лектор: Александър Бояджиев 4 август 2020 55:55 3203
  • Данъчно третиране на електронната търговия съгласно ЗДДФЛ
  • Данъчно третиране на електронната търговия съгласно ЗКПО
  • Счетоводни аспекти при отчетността
  • Данъчно третиране на електронната търговия съгласно ЗДДС

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент