Отчитане на материални запаси – МСС 2

21 юли 2020, 00:00 Лектор: Гинка Златева 34:19 108
Отчитане на материални запаси – МСС 2

Лекцията засяга следните тематики:

 • Цел, обхват и изключения на МСС 2;
 • Какво е материален запас /МЗ/?
 • Първоначална оценка на МЗ;
 • Себестойност на МЗ;
 • Способи за оценка на себестойността;
 • Методи за изписване на себестойността;
 • Обезценка на МЗ;
 • Данъчно третиране на обезценки;
 • Брак и липси на МЗ;
 • Оповестявания в ГФО
 • Разлики между МСС 2 и СС 2;
 • Санкции.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент