Отчитане на материални запаси – 2020

Отчитане на материални запаси – 2020
актуално Лектор: Гинка Златева 21 юли 2020 34:19 3189
 • Цел, обхват и изключения на МСС 2
 • Какво е материален запас (МЗ)?
 • Първоначална оценка на МЗ
 • Себестойност на МЗ
 • Способи за оценка на себестойността
 • Методи за изписване на себестойността
 • Обезценка на МЗ
 • Данъчно третиране на обезценки
 • Брак и липси на МЗ
 • Оповестявания в ГФО
 • Разлики между МСС 2 и СС 2
 • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент