Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
актуално Лектор: Димона Бояджиева 20 август 2019 50:46 1519

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Определение за ДМА
 • Признаване и оценка на ДМА
 • Начини за придобиване на ДМА
 • Отчитане на последващи разходи
 • Амортизация и методи на амортизация
 • Преоценка и преоценъчен резерв
 • Обезценка на ДМА
 • Брак и липси на ДМА
 • Оповестявания към отчетите, свързани с ДМА
 • Разлики между МСС 16 и НСС 16
 • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент