Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16
актуално Лектор: Димона Стоянова 20 август 2019 50:46 578

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Определение      за ДМА;
 • Признаване      и оценка на ДМА;
 • Начини      за придобиване на ДМА;
 • Отчитане      на последващи разходи;
 • Амортизация      и методи на амортизиция;
 • Преоценка      и преоценъчен резерв;
 • Обезценка      на ДМА;
 • Брак      и липси на ДМА;
 • Оповестявания      към отчетите, свързани с ДМА;
 • Разлики      между МСС 16 и НСС 16;
 • Санкции.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент