МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи

МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
актуално Лектор: Мартин Димитров 24 септември 2021 25:36 1448
  • Целта и причини за възникване на стандарта;
  • Какво представляват провизиите, условните пасиви и условните активи;
  • Кои са критериите и правилата за оценка и признаване на провизиите, условните пасиви и условните активи;
  • По какъв начин се осчетоводяват провизиите;
  • Данъчно третиране на провизиите.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент