Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение
актуално Лектор: Анелия Батлева 18 юни 2019 46:10 1526

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Общо понятие за изпълнителен процес
  • Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК
  • Запор. Видове запори
  • Задължения на работодателя при получаване на запорно съобщение
  • Конкуренция между запори, тяхното отразяване и изпълнение от работодателя
  • Принудително изпълнение на частни и публичноправни вземания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент