Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
актуално Лектор: Васил Пантев 11 февруари 2020 1:07:05 1464
  • Данъчни постоянни разлики – признати и непризнати приходи и разходи
  • Данъчни временни разлики – разсрочени за признаване приходи и разходи
  • Други преобразувания при определяне на данъчния финансов резултат
  • Регулиране на слабата капитализация – регулиране на разходите за лихви
  • Пренасяне на данъчна загуба
  • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент