Отчитане на земеделско производство – 2019

Отчитане на земеделско производство – 2019
актуално Лектор: Екатерина Колева 3 декември 2019 33:57 1221
  • Какво е земеделска продукция и какво е биологичен актив?
  • Как се признават и как се оценяват земеделската продукция и биологичният актив?
  • Как се определя себестойност на земеделска продукция и биологичен актив?
  • Как се отчитат безвъзмездно предоставени средства, свързани с биологични активи?
  • Как се третира брак и погиване на земеделска продукция?
  • Какво е счетоводното и данъчно третиране на фючърси?
  • Как се приспада акциз за горива за земеделско производство?
  • Как се оповестява отчитането на земеделско производство във финансовите отчети?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент