Отчитане на имоти, машини и съоръжения

Отчитане на имоти, машини и съоръжения
актуално Лектор: Мануела Чонкова 18 август 2020 2:39 1777
 • Какво е ДМА
 • Оценка при първоначално признаване на ДМА
  • чрез покупки
  • чрез финансиране
 • Амортизиране на активи
 • Последващи оценки - методи
  • по СС 16
  • по МСС 16
 • Отписване на ДМА
 • Данъчно третиране при отписване на ДМА
 • Данъчни амортизации
 • Оповестявания
 • Разлики между СС 16 и МСС 16

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент