Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част I

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част I
актуално Лектор: Александър Бояджиев 17 декември 2019 1:30:52 2234
 • Кой има задължение за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)?
 • Основание за подаване на ГДД
 • Как се попълва ГДД?
 • Какви образци се подават заедно с ГДД?
 • Как се подава ГДД?
 • Как се определя годишният данъчен резултат?
 • Преобразуване на счетоводния финансов резултат
 • Преобразуване на данъчно амортизируеми активи
 • Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви
 • Разходи, представляващи доходи на местни физически лица
 • Разходи за лихви
 • Липси на дълготрайни и краткотрайни активи
 • Признати ли са за данъчни цели липсите и бракът?
 • Кога ДДС не се признава за данъчни цели?
 • Данъчно признаване на глоби, лихви и санкции;
 • Отписване на задължения
 • Какво означава слабата капитализация и кога ще имаме непризнати разходи за лихви?
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Кога едно дарение е признато за данъчни цели?
 • Признаване на стипендии за данъчни цели
 • Разлика между провизия и accruel
 • Финансиране на дълготрайни активи и данъчно признаване
 • Резерв от последващи оценки
 • Какво е важно да знаем за авансовите вноски по ЗКПО?
 • Как се изчисляват авансовите вноски?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент