Спогодби
свързани към Международно Данъчно Облагане

общовалидни за темата

 1. Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Предотвратяване на Отклонението и Заобикалянето на Данъчно Облагане
 2. Спогодба между Република България и Ислямска Република Пакистан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 3. Спогодба между Република България и Румъния за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 4. Спогодба между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Печалбите от Прехвърляне на Имущество
 5. Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 6. Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 7. Спогодба между Република България и Република Армения за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 8. Спогодба между Република България и Република Австрия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 9. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Катар за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 10. Спогодба между Република България и Федерална Република Германия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 11. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Бахрейн за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 12. Спогодба между Република България и Република Естония за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 13. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 14. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Азербайджан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 15. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 16. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Хашемитско Кралство Йордания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 17. Спогодба между Република България и Република Литва за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 18. Спогодба между Република България и Република Южна Африка за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 19. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Ислямска Република Иран за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Дохода и на Протокола към нея
 20. Спогодба между Република България и Република Латвия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 21. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 22. Спогодба между Република България и Република Словения за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
 23. Спогодба между Република България и Арабска Република Египет за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Доходите
 24. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Кувейт за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Доходите и Имуществото
 25. Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Китайската Народна Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода и Имуществото
 26. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Сирийската Арабска Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 27. Спогодба между Република България и Република Кипър за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 28. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Печалбите от Прехвърляне на Имущество
 29. Спогодба между Република България и Република Гърция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 30. Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 31. Спогодба между Република България и Монголия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 32. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 33. Спoгодба между Република България и Словашката Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото Словашката Република и Република България
 34. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Корейската Народнодемократична Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 35. Спогодба между Република България и Република Ливан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Доходите и Имуществото
 36. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Канада за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 37. Спогодба между Република България и Република Македония за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 38. Спогодба между Правителството на Република България и Съюзното Правителство на Съюзна Република Югославия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Имуществото
 39. Спогодба между Република България и Република Албания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 40. Спогодба между Република България и Грузия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 41. Спогодба между Република България и Алжирската Демократична и Народна Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 42. Спогодба между Република България и Република Молдова за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 43. Спогодба между Република България и Република Хърватска за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 44. Спогодба между Република България и Чешката Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 45. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Казахстан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 46. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Сингапур за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 47. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 48. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа Република Виетнам за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
 49. Спогодба между Република България и Кралство Мароко за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото
 50. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Украйна за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 51. Спогодба между Република България и Португалската Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите
 52. Спогодба между Република България и Република Турция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите
 53. Спогодба между Република България и Република Унгария за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 54. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото (отменен)
 55. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Индия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
 56. Спогодба между Република България и Република Полша за Избягване за Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 57. Спогодба между Република България и Република Корея за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 58. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Индонезия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 59. Спогодба между Република България и Япония за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 60. Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото
 61. Спогодба между Република България и Швейцарската Конфедерация за Избягване на Двойното Данъчно Облагане върху Дохода и Имуществото (отменен)
 62. Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Кралство Холандия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода (отменен)
 63. Спогодба между Народна Република България и Кралство Испания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществата
 64. Спогодба между Народна Република България и Кралство Дания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Имуществото
 65. Спогодба между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
 66. Спогодба между Народна Република България и Република Зимбабве за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклоняването от Облагане с Данъци на Дохода, Имуществото и Печалбата от Продажбата на Имущество
 67. Спогодба между Народна Република България и Република Италия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода и Имуществото
 68. Спогодба между Народна Република България и Кралство Швеция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществата, Подписана на 21.06.1988 г.
 69. Спогодба между Народна Република България и Кралство Норвегия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Доходите и Имуществата (отменен)
 70. Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Печалбите от Прехвърляне на Имущество (отменен)
 71. Спогодба между Народна Република България и Федерална Република Германия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Имуществото (отменен)
 72. Спогодба между Народна Република България и Република Франция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода
 73. Спогодба между Народна Република България и Република Малта за Избягване на Двойното Данъчно Облагане с Данъци на Доходите
 74. Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Република Кипър за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществата (отменен)
 75. Спогодба между Народна Република България и Република Финландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
абонамент