Спогодба между Народна Република България и Република Франция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода

1396
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar