Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите

1025
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar