Спогодба между Народна Република България и Кралство Швеция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществата, Подписана на 21.06.1988 г.

746
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar