Спогодба между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Печалбите от Прехвърляне на Имущество

1139
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar