Спогодба между Народна Република България и Република Зимбабве за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклоняването от Облагане с Данъци на Дохода, Имуществото и Печалбата от Продажбата на Имущество

224
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar