Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото

1593
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar