Спогодба между Република България и Португалската Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите

961
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar