Спогодба между Народна Република България и Кралство Испания за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществата

953
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar