Новина

 1. Пенсионерите ще получат новите размери на пенсиите си през януари, заедно с добавка за шест дни
  Причината е, че Народното събрание гласува тези нови размери да влязат в сила от 25 декември 2021 г.
 2. НАП упражнява пълен данъчен контрол върху търговията с горива
  С кампанията си приходната агенция иска да сведе до минимум нелоялната конкуренция и укриването на данъци в бранша
 3. Средният осигурителен доход за юли е 1 148,90 лева
  Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 август 2020 г. до 31 юли 2021 г. е 1 132,19 лева
 4. Старите пенсии ще бъдат актуализирани автоматично
  Решението бе взето от бюджетната комисия с приемането на актуализацията на бюджета
 5. Промишленото производство продължава да расте и през юли
  На годишна база към юли най-голям ръст отбелязва производството на превозни средства и тютюневи изделия
 6. Търговията на дребно у нас бележи ръст от 20% за година
  На месечна база към края на юли отчетеното повишение е в размер на 1,0%
 7. Столичната община удължава мерките в подкрепа на бизнеса
  Облекченията ще важат за ползватели на общински нежилищни имоти или имоти на територията на Столичната община
 8. Окончателно: Актуализацията на пенсиите се отлага за декември
  Всички пенсионери в страната ще получат добавки от 120 лева през октомври, ноември и декември
 9. Заетостта у нас расте с 0,5% през второто тримесечие
  В ЕС заетостта се покачва с 0,7% за същия период
 10. Увеличението на пенсиите беше прието на второ четене (допълнена)
  В приетите промени в бюджета на ДОО е заложено още по-високо обезщетение за майчинство през втората година и по-високи месечни добавки за пенсионерите
 11. БВП нараства с 10% за година към края на юни
  Увеличението се дължи предимно на по-доброто представяне на някои индустриални сектори
 12. Най-високите обезщетения за безработица са в София, а най-ниските – във Видин и Силистра
  Средният размер на паричното обезщетение за безработица в България през 2020 г. възлиза на 508,26 лева
 13. Средно 4 000 лева са натрупани за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове
  В партидите на мъжете средствата са малко по-високи от тези при жените
 14. България е първа в ЕС по ръст на търговията на дребно през юли
  През последния отчетен месец продажбите на дребно в страната ни са нараснали с 20,2% на годишна база
 15. Индустриалните цени в България са се увеличили с 3,4% през юли
  В рамките на целия ЕС месечният ръст е с 2,2%, а в еврозоната – с 2,3%
 16. НАП е събрала 18 млрд. лева приходи до края на август
  Приходите, събрани от агенцията, растат с над 2 млрд. лева спрямо същия период на 2020 г.
 17. Средствата в Сребърния фонд в края на юли са 3,4 млрд. лева
  Увеличението спрямо предходния месец е с 8 млн. лева, а спрямо края на 2020 г. – със 179 млн. лева
 18. 931 млн. лева са приходите на Агенция „Митници“ през юли
  Спрямо юни превишението е с 202,1 млн. лева
 19. 193 000 са безработните лица у нас през юли
  Наблюдава се спад спрямо предходния месец, когато бяха 197 000, но повишение спрямо отчетените 170 000 през юли 2020 г.
 20. Към края на юли бюджетното салдо по КФП е по-малко от прогнозираното
  Подобрението в частта на приходите се запазва през юли
 21. Печалбата на банките с ръст от 35% към края на юли
  През юли активите на банковата система в страната нарастват с 2,1 млрд. лева (1,6%) до 130,6 млрд. лева
 22. Сертифицират общини с нова марка „Без корупция“, за да привличат инвеститори
  Предвижда се върху бъдещите сертифицирани общини да се оказва независим контрол от международна организация
 23. Бизнесът у нас отчита по-високи печалби през 2020 г.
  Най-силно пострадал от кризата в страната е секторът на хотелиерството и ресторантьорството, комуникациите и информационните технологии регистрират около 500 млн. лева по-високи приходи
 24. Преките чуждестранни инвестиции до края на 2020 г. са 26,288 млрд. евро
  Според предварителни данни на НСИ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката в края на 2020 г. са 23,125 млрд. лева
 25. Евростат: Условията на живот в България не са най-лошите, но българите са най-недоволни в ЕС
  Статистиката показва, че изпреварваме Румъния по някои показатели, но оценките за състоянието на страната са най-ниските в целия съюз
 26. Предлага се намаляване на ставката на ДДС върху лекарствата на 5%
  Въвеждане на по-ниска ставка ще позволи на НЗОК и МЗ да осигурят допълнителни лекарства на стойност 300 млн. лева
 27. Бизнес климатът в страната се влошава през август
  Спад е отчетен в секторите на промишлеността и търговията на дребно, но най-песимистични са очакванията в сектора на услугите
 28. Цените на производител в промишлеността нарастват с 3% през юли
  На годишна база индексът на цените на производител бележи ръст от 13,6% спрямо юли 2020 г.
 29. Една трета от индустриалните предприятия в страната отчитат свити продажби през юли
  За следващия месец 95,8% от дружествата в страната прогнозират, че ще продължат нормалната си дейност
 30. Служебният кабинет одобри актуализацията на бюджета на ДОО
  Увеличението на пенсиите с 12,5% от 1 октомври ще бъде осъществено чрез допълнителен финансов ресурс от 336 млн. лева
 31. БНБ: Ускоряването на инфлацията ще продължи до края на годината
  От централната банка очакват и значително увеличение на външното търсене на български стоки и услуги, но това се дължи предимно на ниската база от 2020 г.
 32. България с най-голям спад на новорегистрирани компании в ЕС
  Страната ни заема четвърто място по ръст на регистрирани фалити на бизнеса през второто тримесечие на годината
 33. Социалната комисия одобри увеличението на пенсиите на първо четене
  Социалната пенсия нараства на 170 лева, минималната ще бъде увеличена на 340 лева, а максималната – на 1 500 лева
 34. Предвижда се актуализация на бюджета на НЗОК
  Увеличението ще осигури повече средства за борба с четвъртата вълна на пандемията и допълнителни възнаграждения за лекарите
 35. НАП предупреждава за фалшиви имейли от нейно име
  Текстът на имейла съдържа съобщение за „налагане на електронен запор“ заради неплатени в срок задължения
 36. На 31 август изтича срокът за прием на документи по мерките 80/20 и 60/40
  Обявеният краен срок касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта
 37. Новият механизъм за определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране влиза в сила от 1 септември
  Целта е да се постигне по-малко намаление на индивидуалния коефициент и по-висок размер на пенсията, отпускана от ДОО
 38. НОИ: Повече от 3 500 души са със запорирани пенсии заради неплатени задължения
  Най-много запорирани сметки има в София, Перник и Варна
 39. Цените на хранителните стоки са основната причина за инфлацията
  Възможно е повишаването на цените на електроенергията и горивата да доведат до ново поскъпване на хранителните стоки до края на годината
 40. За поредна седмица новите безработни са повече от започналите работа
  Тенденцията от края на юни се запазва и към средата на август
 41. Линията на бедност за 2022 г. ще бъде 413 лева
  Новата методология за изчисляване на линията на бедност беше приета от служебния кабинет в сряда
 42. Инфлацията в ЕС и еврозоната се ускорява
  Основен двигател на инфлацията са цените на енергията, които се повишават с 14,3% на годишна база към юли
 43. Средномесечният осигурителен доход през юни е 1 138,21 лева
  Осигурителният доход спада на месечна база, но се увеличава на годишна към края на юни
 44. Разходите на домакинствата се увеличават с 20% за година
  Около една трета от месечния бюджет на домакинствата е отреден за хранителни продукти
 45. Скок на БВП от 9,6% за година към края на юни, но слаб тримесечен ръст
  Ръстът на икономиката през периода е най-високият от 1998 г. насам
 46. Около 54 000 българи получават пенсия или добавка от чужбина
  Най-много са пенсиите, получавани от Германия и Гърция
 47. Откупуване на година трудов стаж струва поне 1 550 лева
  Цената на година стаж е в размер на 19,8% от дохода, на който служителят се осигурява
 48. Рекордно ниска безработица през юли
  Регистрираните през месеца безработни са с 5 582 по-малко от юни и с почти 94 000 души по-малко спрямо година по-рано
 49. Инфлацията се ускорява през юли
  Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната достигна 3,0%
 50. Разходите в държавния бюджет нарастват значително през последните пет години
  В периода 2016 – 2021 г. разходната част на бюджета се е увеличила с около 20 млрд. лева