Инвалидните пенсии ще бъдат увеличени с 22 лева

20 септември 2021, 11:16 355

Лицата с трайно намалена работоспособност над 90% вече ще получават 200 лева на месец, а тези между 71 и 90% ще получават по 185 лева на месец

Социалната пенсия за инвалидност ще бъде повишена с 22 лева, предвиждат новите промени в КСО, които вече са обнародвани в „Държавен вестник“. Тези пенсии се отпускат на лица, които са навършили 16 години и са с трайно намалена работоспособност над 71%, но и не получават друга пенсия, включително и от различна държава.

Досега размерът на социалната пенсия за инвалидност за лица с трайно намалена работоспособност над 90% беше 120 на сто от социалната пенсия за старост, а за тези между 71 и 90% – в размер на 110 на сто.

С промените в закона социалните пенсии за инвалидност стават в размер съответно на 135 и 125 на сто от социалната пенсия за старост, която от 1 юли е в размер на 148,71 лева. В резултат на това лицата с над 90% намалена работоспособност ще получават по 200 лева на месец (при 178 лева досега), а тези между 71 и 90% ще получават по 185 лева на месец (при 163 лева досега).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент