Новина

 1. Българският бизнес ще разполага с още един инструмент за инвестиции
  Фондът към инициативата „Три морета“ ще може да финансира приоритетни проекти в три сфери със суми от 50 до 250 млн. евро
 2. България е похарчила 11,4 млрд. лева от еврофондовете, за две години остават още 13,9 млрд. лева
  Страната ни сред най-добре представилите се по направени инвестиции във връзка с кохезионната политика на ЕС
 3. Европейската комисия с нови препоръки за възстановяване от кризата
  Механизмът за възстановяване и устойчивост RRF може значително да подсили европейските икономики през 2021-2022 г.
 4. Такса битови отпадъци според количеството ще се плаща от 1 януари 2022 г.
  Чрез новото определяне на таксата тя ще се превърне в икономически инструмент, който материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“
 5. Премахва се възможността за избор на съд по несъстоятелност
  Мащабна реформа в Търговския закон се концентрира върху производството по несъстоятелност и обхваща всичките му фази
 6. България може да получи 29 млрд. евро от ЕС в подкрепа на икономиката
  През следващите 7 години страната ни има възможност да получи както традиционните средства от ЕС, така и допълнителни средства за възстановяване от пандемията
 7. Банките са стабилни и увеличават кредитирането
  Активите на банковата система достигнаха 124,5 млрд. лева, а брутният и кредитен портфейл е в размер на 69,8 млрд. лева
 8. Вече са в сила европейските изисквания в областта на концесиите
  От 1 март 2021 г. не може да се възлага концесия за ползване. Въведени са и два нови вида концесии – над и под европейския праг
 9. Държавата отпуска нови 100 млн. лева на ББР за безлихвени кредити
  В момента само две партньорски банки продължават да приемат заявления – „Инвестбанк“ и „Търговска банка Д“
 10. България ще изтегли още 200 млн. лева дълг на 8 март
  Това е част от първата емисия, която Министерството на финансите пусна през февруари и тогава набра 300 млн. лева дългово финансиране
 11. Започна кампанията по подаване на годишните декларации за корпоративни данъци
  От НАП напомнят, че новият срок за подаване на декларациите от юридически лица е от 1 март до 30 юни
 12. Ще получим 6 заплати при пенсиониране, ако сме работили 10 години в една компания
  6 заплати ще бъдат изплащани при натрупан 10 години трудов стаж за последните 20 години при един и същ работодател, без изискване за непрекъснатост на стажа
 13. Държавата ще финансира наемането на 15 000 безработни тази година
  Бюджетът за активна политика на пазара на труда е с 10 млн. лева по-висок спрямо 2020 г.
 14. 257,1 млн. лева са постъпленията в държавната хазна от хазарта за 2020 г.
  Спадът в постъпленията от данъци и такси от хазартния сектор за 2020 г. е 17% в сравнение с 2019 г.
 15. От април автомобилите ще минават ГТП само с платена застраховка „Гражданска отговорност“
  В момента в пунктовете се проверява само дали данъкът е платен
 16. Фискалният резерв на България е на плюс с 1,1 млрд. лева за януари 2021 г.
  Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма за януари е положително и е в размер на 409,7 млн. лева
 17. Чужденци ще получават българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции
  Предприемачи от страни извън ЕС, които поддържат инвестиции в страната през последните 5 години, също могат да се възползват
 18. Над 4,8 млн. души се осигуряват за втора пенсия към края на 2020 г.
  Средната натрупана сума в една партида е 3 826 лева, сочат данни на КФН
 19. НАП с указания за подкрепата с капитал за предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки
  Подкрепата с оборотен капитал за пострадали бизнеси продължава и тази седмица
 20. НСИ: Бизнес климатът в България втори пореден месец бележи подобрение
  Несигурната икономическа обстановка остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса у нас
 21. Брутният външен дълг на България е 36,8 млрд. евро към декември 2020 г.
  По данни на БНБ годишният ръст е с 4,7% (или с 1,646 млрд. евро) спрямо края на 2019 г.
 22. Планира се доброволното деклариране на данни за превоза на стоки с висок фискален риск
  С наредба се урежда подаването, коригирането и анулирането на данните по електронен път
 23. От днес Комисията за защита на конкуренцията има правото да извършва проверки на частни помещения
  Обнародвани са измененията в Закона за защита на конкуренцията, с които се разширяват правомощията на специализирания държавен орган
 24. ББР внесе предложение за удължаване на Програмата за безлихвено кредитиране на граждани, които временно не могат да полагат труд заради пандемията
  Временно банките няма да приемат заявления за безлихвени заеми
 25. Работодателите ще уведомяват НАП по електронен път за причината при прекратяване на трудов договор
  С измененията в Наредба № 5 се регламентира и задължение за работодателя да предоставя информация за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 26. Търговците вече ще могат да избират дали да ползват СУПТО, включен в регистъра на НАП
  От днес и всички средства за измерване, включени в ЕСФП, ще трябва да минават първоначална проверка от Българския институт по метрология
 27. НАП подобри капацитета си за извършване на компютърни разследвания на данъчни измами
  Основната цел е да се повиши събираемостта на данъчни задължения
 28. Физически и юридически лица ще могат да получават и извършват преводи в реално време
  Очаква се услугата за незабавни плащания в левове да стартира през 2021 г.
 29. Министерството на финансите предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите
  Допълват се изискванията за освобождаване на предоставеното обезпечение за акцизни стоки с режим на отложено плащане на акциза
 30. Избираме какво да се случи с надвнесените ни суми при попълване на ГДД
  Можем да изберем дали надвнесеният ни данък да бъде възстановен по сметката ни, или да се ползва за покриване на стари или бъдещи задължения
 31. Приеха на второ четене нов Закон за индустриалните паркове
  Законът урежда статута на индустриалните паркове, както и условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие
 32. Приходите от онлайн търговия ще бъдат попълнени автоматично в годишните данъчни декларации на физическите лица
  Ако продаваме лични вещи, не дължим данък
 33. Адвокатите ще могат да учредяват еднолично адвокатско дружество от началото на март
  Отпада и забраната адвокатите да са управители на търговски дружества, както и ще имат избор дали да носят тога в съдебно заседание
 34. Обнародваха нова наредба по Закона за хазарта, която регламентира регистрирането на участниците в онлайн хазартни игри
  Определени са и подлежащите на вписване обстоятелства за участниците в централната компютърна система на организаторите, както и осигуряването на достъп до тези данни на ДАНС и НАП
 35. НАП предлага електронни фактури да заменят хартиените
  Идеята е изготвянето на фактури от страна на предприятията да се извършва изцяло онлайн и приходната агенция да получава в реално време информация за тях
 36. Над 50 000 пенсионери имат стаж и у нас, и в чужбина
  Най-много задграничен стаж са натрупали наши сънародници в Германия, Гърция, Испания и Италия
 37. Над 25 000 пенсионери от чужбина са избрали да получават пенсиите си в България
  Най-много лица, които са избрали да получават пенсиите си в България, са от Германия, Гърция, Испания и Русия
 38. Спад на приходите при 43% от търговците
  Данните на НСИ са за януари
 39. Далекосъобщителните и куриерските услуги с рекорден ръст през 2020 г.
  Ръстът и на двете индустрии за 2020 г. е около 17%, а далекосъобщенията правят близо 30% от ръста през последното тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 40. 1 009,6 млн. евро е ръстът на текущата и капиталовата сметка на страната
  Платежният баланс на страната бележи ръст за периода януари-декември 2020 г., според статистиката на БНБ
 41. Всяка пета компания е намалила заплатите на персонала си заради пандемията
  17% от предприятията са пуснали служителите си в неплатен отпуск
 42. Евростат: Инфлация в Еврозоната на годишна база
  У нас обаче е отчетен спад на цените
 43. 1,5 млрд. лева е ръстът на инвестиционните фондове в страната
  Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове в страната, възлизат на 5,8 млрд. лева към края на 2020 г.
 44. Една пета от българската икономика е в сивия сектор
  Според проучване на АИКБ точният процент е 20,9%, което се равнява на около 23 млрд. лева
 45. Държавният дълг на България е с отрицателна доходност
  Пласирани са нови ДЦК за 200 млн. лв. при средна годишна доходност от -0,17%
 46. Нови работни места за възстановяване на пазара на труда през 2021 г.
  Повишаване на заетостта и развиване на човешкия капитал, вместо стимулиране на безработните да търсят работа, са основните приоритети, заложени в новия План за действие по заетостта 2021 г.
 47. Fitch Ratings повиши кредитния рейтинг на страната ни
  Въпреки пандемията и предстоящите избори оценката за страната ни от стабилна вече е положителна
 48. Всеки 4 от 10 лева в е-търговията – невидими за данъчните
  От НАП за периода април – юни 2020 г. отчитат, че са направени близо 350 000 доставки на онлайн стоки
 49. БНБ: Преките чуждестранни инвестиции намаляват наполовина през 2020 г.
  Най-много средства постъпват от Австрия, Германия и Швейцария
 50. Отделят 78 млн. лева за подкрепа на „големи малки“ компании
  Целта на процедурата е да бъде осигурен оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 хил. лева за 2019 г.