Новина

 1. 24% от дружествата у нас ще преустановят дейност, ако цените на тока останат високи
  41% планират съкращаване на персонала, ако ситуацията не се промени, а 63% нямат възможност да увеличат възнагражденията на служителите си на фона на инфлацията
 2. Световната банка подобри прогнозата си за растеж на БВП на България
  Икономиката на Източна Европа ще запише най-малкия ръст от всички европейски подрегиони през 2022 г.
 3. Новите безработни са повече от започналите работа и в първите дни на 2022 г.
  Тенденцията се оформи през юли 2021 г. и се запазва шести месец без прекъсване
 4. НАП пусна нова е-услуга: „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство“
  Услугата предоставя възможност за избор на формуляр – в зависимост от типа на задълженото лице
 5. Ново данъчно облекчение за ремонт на недвижим имот
  Гражданите могат да си върнат до 200 лева от разходите за труд, дадени на лицето, което е извършило ремонта
 6. Безработицата у нас е по-ниска от средната за ЕС и еврозоната през ноември 2021 г.
  Младежката безработица във възрастовата група 18 – 25 г. в България е 15,6%
 7. НСИ: Ръст на производството, строителството и търговията на дребно през ноември 2021 г.
  В промишленото производство най-сериозен ръст на годишна база отчитат електричеството (48%) и добивната промишленост (42,3%)
 8. ДКСБТ отчете десета поредна седмица поскъпване на хранителните продукти на едро
  На седмична база ръстът е с 2,70%, а на годишна – с близо 20%
 9. Проекторамката на Бюджет 2022 е готова
  Размерът на максималния осигурителен доход ще бъде вдигнат
 10. Пощите ще станат центрове за административни услуги през 2023 г.
  Така ще се спести посещаването на институции като НАП, НОИ, Министерство на вътрешните работи, Агенцията по вписванията и други
 11. ИПИ: Средната заплата в София е над 2 000 лева
  Средното възнаграждение в цялата страната нараства с около 10% за година
 12. НАП пусна три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС
  Новите електронни услуги ще улеснят данъкоплатците с регистрация по специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии“
 13. Световната банка: Няма опасност от хиперинфлация в България
  Според експертите основният проблем на страната ни остава бедността
 14. Съсобственик има право да предяви ревандикационен иск срещу друг съсобственик при нарушено владение
  Това прие ВКС в първото си решение за 2022 г. по тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГК
 15. Обзор на висящите тълкувателни дела във ВКС към началото на 2022 г.
  Общият брой на нерешените тълкувателни дела в различните колегии на ВКС е 26
 16. Правителството подготвя компенсации за всички хора с по-ниска преизчислена пенсия
  Изплащането на преизчислените пенсии започва утре, но увеличението няма да е еднакво за всички
 17. GTAI: Българската индустрия преодолява кризата успешно
  Най-засегнат остава секторът на услугите, но в много от промишлените сектори в страната ситуацията постепенно се подобрява
 18. Производствените цени в България скачат с 8,5% за месец, в ЕС – с 2%
  Все по-високите производствени цени вероятно ще допринесат за ускоряването на инфлацията
 19. НАП: Данъчната кампания започва на 10 януари
  В началото на март агенцията ще пусне предварително попълнените декларации за доходите на физическите лица
 20. Преброяване 2021: Населението на България е 6,5 млн. души
  Негативните демографски тенденции се задълбочават от 2011 г. досега, населението застарява и намалява
 21. КФН започва партньорство с финтех сектора у нас
  Целта е подпомагането на развитието на небанковия сектор в страната
 22. Прогноза: БВП ще се увеличи с 3,5% през 2022 г.
  В свой доклад застрахователната компания Euler Hermes предвижда плавно възстановяване на българската икономика през следващите две години
 23. Земеделските производители трябва да пререгистрират касовите си апарати
  Причината е, че в регистър БУЛСТАТ ЕГН-то им се преобразува в 9-цифров код
 24. Предстои създаване на изпълнителна агенция по електронното управление
  Държавната администрация няма да бъде увеличена
 25. Спестяванията на домакинствата нарастват през последната година
  Ръстът от 9,7% към края на ноември показва повишено доверие в стабилността на банковата система
 26. Минималната заплата ще бъде увеличена през март след приемането на Бюджет 2022
  В бюджета за новата година са заложени цели 12 млрд. лева за ифнраструктурни проекти
 27. НАП отчита 28 млрд. лева приходи през 2021 г.
  Най-голям годишен ръст се наблюдава при постъпленията от ДДС
 28. Отпаднаха „златните години“ при изчисление на пенсиите
  От 1 януари 2022 г. вече се взимат само годините на осигурителен доход след 2000 г.
 29. Какви специалисти ще се търсят в България през 2022 г.?
  По данни на Агенцията по заетостта най-много обяви ще има за лекари, учители и IT специалисти
 30. Със 7,7 млрд. лева ще е преизпълнението на приходите в бюджета за 2021 г.
  Преизпълнението от данъци и осигуровки е 4,8 млрд. лева
 31. Данъчната кампания започва на 10 януари
  До 10 януари ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване към работата на информационните системи за 2022 г.
 32. Производствените цени бележат ръст с 31% на годишна база
  Най-значително увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 70,5%
 33. Мярката 60/40 ще бъде в сила още 2 месеца
  След два месеца предстои нов дизайн на схемата за запазване на заетостта
 34. Пенсионерите ще получават добавка от 60 лева до средата на 2022 г.
  Правителството отпусна 750 млн. лева от бюджета на ДОО за мярката, както и 100 млн. лева за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19
 35. Отпадат редица такси за субекти и ползватели на регистър БУЛСТАТ
  Правителството прие промените на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
 36. Отпускат допълнителни 860 млн. лева за справяне с енергийната криза
  Министерството на енергетиката ще работи активно за ребалансиране на системата
 37. Министърът на финансите издаде Указание за счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия
  В Указанието се уточнява как се извършва счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh
 38. НСИ: Бизнес климатът се подобрява през декември
  Нарастване на показателя през декември се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а намаление – в промишлеността
 39. Хазартните оператори вече ще декларират дължимите държавни такси онлайн
  Новата електронна услуга на НАП ще бъде активна от 4 януари 2022 г.
 40. Външният дълг на България с 5,3% ръст към 31 октомври
  По данни на БНБ брутният външен дълг на страната възлиза на 41,411 млрд. евро за последния отчетен период
 41. Новорегистрираните безработни през 2021 г. са близо 145 000 по-малко спрямо 2020 г.
  В периода 28 декември 2020 г. – 19 декември 2021 г. новорегистрираните безработни лица са малко над 273 000
 42. Глобите от НАП ще са с 20% по-ниски, ако се платят в 14-дневен срок
  Това се посочва в нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която е в сила от 23 декември 2021 г.
 43. Средствата в Сребърния фонд са се увеличили с 288 млн. лева за година
  През ноември сумата достигна 3,580 млрд. лева
 44. Промени в пенсиите и изчисляването им от 25 декември (ОБЗОР)
  През 2022 г. разходите за пенсии ще достигнат сумата от 14,36 млрд. лева, което е с 10% повече спрямо 2021 г.
 45. БНБ отчете нов рекорден ръст на жилищните заеми
  В края на ноември отпуснатите от банките кредити на граждани за покупка на жилище достигат 13,9 млрд. лева
 46. Евростат: Българите харчат най-много за храна и най-малко за образование
  През 2020 г. една пета от парите за издръжка на българите са отивали за хранителни продукти и безалкохолни напитки
 47. Хранителните продукти на едро са поскъпнали с 3,3% от началото на декември
  Краве сиренето и кашкавалът са с по-високи цени, но при олиото има намаление
 48. НОИ пуска мобилно приложение за електронни услуги и справки
  Чрез приложението гражданите ще могат да проверяват размера на пенсията си, болничните и различни видове обезщетения, както и да ползват всички електронни услуги на института
 49. 180 хил. души следят за фалшиви касови бележки чрез онлайн приложение на НАП
  Само през 2021 г. са проверени повече от 30 000 бележки и нито една от тях не е била фалшива
 50. Кабинетът отпуска 1,2 млрд. лева за компенсации и социални плащания
  750 млн. лева от тях ще бъдат пренасочени към пенсиите, 450 млн. лева ще бъдат изплатени към бизнеса под формата на обезщетения