Новина

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. НАП планира да въведе публичен рисков профил на предприятията от гледна точка на данъчната им коректност
  Най-коректните предприятия ще бъдат маркирани в зелено, тези с нисък риск – в жълто, а най-рисковите – в червено
 2. Европейската комисия одобри изменения в българската схема за подкрепа на заетостта
  Мярката, изменена през декември 2020 г., остава релевантна в борбата с икономическите последици от пандемията
 3. Ръст на производствените цени с 3,1% за една година
  При производството на основни метали се наблюдава най-голямо повишение в цените – с близо 30%
 4. ВАС прие тълкувателно решение относно срока за установяване на нарушение по Закона за защита на потребителите
  Върховните съдии разграничиха производствата по прилагане на принудителни административни мерки и налагането на административни наказания в съображенията си
 5. Очаква се подобрение на бизнес климата във всички сектори на икономиката
  Предприемачите и мениджърите от различните сектори са оптимистично настроени за дейността им за предстоящите 3 месеца и не очакват промяна в цените
 6. От 1 април НАП дава достъп до е-услугите за предварителна регистрация на данъчно задължените лица по три специални режима
  Предварителната регистрация ще е за специалните режими „извън Съюза, „в Съюза“ и „Внос“
 7. Всеки трети бизнес със спад в приходите през февруари
  В секторите „Култура“ и „Спорт“ са отчетени най-сериозни загуби
 8. Заеми на граждани и дружества за над 8,3 млрд. лева са одобрени за отсрочване
  Близо 100 000 искания на дружества и малко над 84 000 искания на домакинства за разсрочване на кредитите са одобрени от банките заради кризата с COVID-19
 9. Изплащането на пенсиите и еднократната добавка от 50 лева започва от 7 април
  Около 2,1 млн. пенсионери ще получат добавката, в пощенските клонове изплащането ще се извършва според график
 10. 8,8 млрд. лева е размерът на фискалния резерв към февруари
  Бюджетното салдо на касова основа към февруари е положително. Наблюдава се спад на приходите и ръст на разходите по КФП за посочения период
 11. Бюджетът е с 657 млн. лева дефицит за тримесечието
  Тази сума възлиза на 0,5% от брутния вътрешен продукт
 12. Световната банка предвижда по-нисък икономически ръст у нас през 2021 г.
  Актуализираната прогноза очаква ръст от 2,6% вместо обявените по-рано 3,4%, пандемията и ниският темп на ваксиниране са сред най-рисковите фактори
 13. 13 инвестиционни проекта на стойност близо 800 млн. лева са сертифицирани с клас „А“ от началото на годината
  4,2 млрд. лева е размерът на привлечените преки чуждестранни инвестиции в страната за 2020 г.
 14. НАП изчисли: Служител губи близо 40 хил. лева от пенсията си, ако работодателят му плаща на ръка
  Работодателите често прибягват до практиката „заплата в плик“, защото смятат осигуряването за право, а не за задължение
 15. ВАС уточни обхвата на отговорност на лицата, управляващи и представляващи едно дружество, за непогасените публични задължения на дружеството
  Те носят отговорност за данъчни и осигурителни задължения на юридическото лице, както и за лихвите за забава
 16. Банковият сектор у нас отчита печалба от 169 млн. лева
  Към 28 февруари банките регистрират 14 млн. лева повече приходи в сравнение със същия период за 2020 г.
 17. БРА: 15% от търговците у нас са фалирали заради пандемията, а онлайн търговията бележи ръст от 60%
  Търговците на дребно са пострадали най-много – със спад на приходите от 30-40% на годишна база и 50% по-малък трафик от клиенти, показват наблюдения на Българската ритейл асоциация
 18. Печалбата на Българската фондова борса намаля с 18% до 31 млн. лева през март
  Данните на БФБ за първото тримесечие на годината сочат ръст на търговията с 3,41% на годишна база
 19. Нов ред за преизчисляване на пенсиите е в сила от 1 април
  Според данни на НОИ заявленията за преизчисляване за 2020 г. са намалели тройно в сравнение с тези за 2019 г.
 20. Над 70 000 души са започнали да се осигуряват в частни пенсионни фондове през 2021 г.
  64 490 от тях са разпределени служебно при започване на първа работа
 21. 36 млн. лева повече местни данъци и такси са събрани в София за първото тримесечие на 2021 г.
  Постъпленията в бюджета на София от местни данъци и такси през първото тримесечие на годината са 196 млн. лева
 22. Нова глобална платформа за продуктово съдържание ще заработи и в България до средата на годината
  Българските компании ще могат да съхраняват, синхронизират и споделят данни за продуктите си със своите потребители и търговски партньори с по-голяма точност и по-малко допълнителни разходи
 23. Приходите от ДДС нараснаха с близо 8%
  През първите два месеца на годината, по данни на МФ, са се увеличили и приходите от данък върху доходите – с 5,7%, както и от осигуровки – с 3,3%
 24. 6,4 млрд. евро от общо 9,9 млрд. евро по европейски програми са усвоени в периода 2014-2020 г.
  Изразходените средства са от европейски фондове, с цел намаляване на икономическото изоставане на страната ни от по-развитите европейски икономики
 25. Прогноза: Секторът на промишлеността ще се възстанови през 2021 г.
  Прогнозните данни за второто и третото тримесечие на годината предвиждат възстановяване до предпандемичните нива, но икономическата обстановка остава несигурна
 26. Проучване на JobTiger: Пазарът на труда се раздвижва
  Въпреки поредното затваряне на част от бизнеса, през март на платформата са публикувани 10% повече обяви спрямо февруари и двойно повече – спрямо март 2020 г.
 27. ОББ и Райфайзенбанк се включват в програмата за безлихвено кредитиране на ББР
  Отпуснатите през март допълнителни 100 млн. лева по програмата ще гарантират кредити с горна граница от 6 900 лева и период на погасяване от 5 години
 28. МВФ повиши оценката за икономически ръст на България на 4,4% за 2021 г.
  Прогнозира се възстановяване на реалния БВП с 3,6% и икономически ръст през следващата година, както и постепенно намаляване на излишъка по текущата сметка
 29. МВФ подобри прогнозата си за ръст на световната икономика
  Планът за излизане от кризата на САЩ и бързото възстановяване на Китай ще повлияят позитивно европейските икономики
 30. 186 млн. лева е печалбата на застрахователите за 2020 г.
  С най-голям принос за увеличените печалби на сектора има общото застраховане, което бележи ръст до 165 млн. лева
 31. НАП напомня: До 15 април е срокът за деклариране на авансови вноски
  Тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски
 32. Икономисти предлагат да се въведе нулев данък за влогове и реинвестирана печалба
  Сред предложенията на експертите от Съвета по икономически и публични финанси (СИПП) са също и намаляване на данъка върху общия доход на едноличните търговци, премахване на данък „уикенд“ и вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС
 33. През 2020 г. родителите са използвали 1 393 000 дни болнични заради децата си
  Общият брой на използваните болнични е с 1 млн. по-малко в сравнение с миналата година, но разходите са по-високи
 34. Добавките от 50 лева към пенсиите няма да се вземат под внимание при изплащането на помощта от 120 лева
  Такава помощ ще получат през април 392 хил. пенсионери – всички, които получават пенсия в диапазона от 300,01 до 369 лева
 35. Положителна тенденция в растежа на средствата в Сребърния фонд през 2021 г.
  От януари до март средствата са се увеличили с 23 млн. лева, сочи доклад на Министерството на финансите
 36. Търговията на дребно отбеляза ръст през февруари
  Търговията с текстил, облекла, обувки и кожени изделия нараства с цели 44,8%, което е с 1,7% повече спрямо миналогодишните нива на продажбите в сектора
 37. Бизнесът планира да намали инвестициите си с 15% през 2021 г.
  През 2020 г. спадът на вложенията е с 8,7%
 38. 3 093 възрастни са със запорирани пенсии към април
  На годишна база техният брой намалява, като основна причина за това се оказва увеличената минимална работна заплата
 39. Предложение на ЕК: Без ДДС за кризисни стоки и услуги
  Предпазни маски, антибиотици, дрехи и храна са само част от стоките в обхвата на предложената мярка
 40. Държавата отпуска нови 10 млн. лева по програмата на ББР за безлихвено кредитиране
  Общо 2 014 безлихвени заема ще подкрепят пострадалите от пандемията предприятия и работници
 41. Спад на износа и ръст на вноса в България през януари и февруари
  През първите месеци на 2021 г. страната ни е изнесла стоки на стойност 9,669 млрд. лева, а вносът за същия период възлиза на 5,4 млрд. лева
 42. НСИ: Месечната инфлация през март е в размер на 0,1%
  Индексът на потребителските цени показва забавяне на инфлацията с 0,5% спрямо февруари 2021 г.
 43. Работната сила в селскостопанския сектор в България намалява с 8% на годишна база през последните 15 години
  Като основни причини за този спад се посочват механизацията и увеличаването на ефективността в селското стопанство, както и по-голямата привлекателност на други индустрии
 44. 50% от печалбата на държавните компании за 2020 г. отива в бюджета
  С разпореждането, което е в съответствие със Закона за публичните предприятия, се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за тази година в частта на неданъчните приходи от дивиденти
 45. Бъдещите пенсионери ще получават по-високи пенсии
  Средният осигурителен доход, който присъства във формулата за формиране на пенсиите, се е повишил с 8,4% през 2021 г.
 46. Държавата одобри стратегия за дейността на ББР до 2023 г.
  Приоритетите на банката ще са съсредоточени върху възстановяването на икономиката след кризата
 47. БФБ стана партньор с немската Deutsche Borse Venture Network
  Новото партньорство ще даде шанс на български малки и средни предприятия да достъпват капитал от цял свят
 48. Лошите кредити у нас се върнаха на нивата си от 2019 г.
  „Лош“ кредит е всяко задължение с просрочена дължима вноска повече от 90 дни, както и задължение без изглед да бъде изплатено скоро
 49. Агенцията по заетостта отчете годишен спад на безработицата през март
  През март безработицата се е понижила до 6,5%, което е намаление с 0,4% спрямо февруари и с 0,2% – на годишна база
 50. 7 002 лева е средният годишен доход на човек в страната за 2020 г.
  За периода 2011-2020 г. доходите от заплати нарастват два пъти, а пенсиите със 77% спрямо 2011 г.
абонамент