Новина

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Проучване: Бизнесът у нас очаква по-бързи и адекватни мерки от държавата
  80% от анкетираните бизнеси отчитат влошаване на финансовите си резултати, повече от половината не могат да погасяват задълженията си
 2. България ще получи още 562 млн. евро по инструмента REACT-EU
  С тези средства ще бъде подпомогната програмата „Региони в растеж“
 3. НОИ: Средният осигурителен доход с понижение до 1 149,49 лева през февруари
  Негативната тенденция се запазва за втори пореден месец след като достигна най-високата си стойност през декември 2020 г.
 4. Образуването на изпълнително дело и изпращането на съобщение за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността на вземането
  Това гласи тълкувателно решение № 7 от 15 април 2021 г. по тълкувателно дело № 8/2019 г. на ВАС
 5. 57% спад на преките чужди инвестиции в България
  Размерът на чуждите инвестиции в страната ни за периода януари – февруари 2021 г. е 98,6 млн. евро
 6. Прогноза: Безработицата в България се очаква да бъде една от най-високите в Централна и Източна Европа
  Безработицата в България се очаква да достигне 7,4% за 2021 г. и 6,2% за 2022 г., прогнозират от Euler Hermes
 7. Изменения в очакванията на БНБ сочат растеж на реалния БВП от 3,8% за 2021 г. и 3,9% за 2022 г.
  Промяната в очакванията на БНБ се базират на промените в макроикономическите прогнози на ЕЦП, ЕК и МВФ за предполагаемото развитие на международната икономика и очакваната динамика на цените на основните стокови групи на международните пазари
 8. ЕК промени правилата за предоставяне на държавна помощ на бизнеса
  Новите промени влизат в сила от 1 януари 2022 г. и са с поставен приоритет върху зелените политики, цифровизацията и индустриализацията
 9. Над 56 млн. лева по-малко данъци са платили лицата с увреждания за 2020 г.
  Над половин милиард лева е общата сума, с която са били намалени данъчните основи на лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност, сочат данни на НАП
 10. Фискалният резерв с ръст от 1,34 млрд. лева само за седмица
  Към 16 април резервът е нараснал до 7,24 млрд. лева, при 5,89 млрд. лева седем дни по-рано
 11. 42% от българите планират да харчат повече през 2021 г.
  Процентът на българите, които възнамеряват да харчат повече средства тази година, е над средното за ЕС ниво, показват резултатите от проучване на финансовата група BNP Paribas Personal Finance „Обсерватория“, посветено на потребителските нагласи
 12. ЕЦБ: Банките повишават изискванията си за отпускане на кредитиране
  Тенденцията на по-ограничено кредитиране отразява състоянието на икономическа несигурност, породено от третата вълна на коронавируса и колеблива ваксинационна кампания
 13. 10,3% ръст на приходите от ДДС
  Нивата на приходи от ДДС в страната остават стабилни в началото на 2021 г., въпреки рекордния спад в икономическата активност в началото на пандемията
 14. Евростат: България е сред европейските страни с най-голям спад на заетостта за 2020 г.
  Процентът на заетите у нас за 2020 г. е 73,4%, при 75% през 2019 г., само три държави в ЕС отчитат ръст
 15. 5,1 млрд. лева са разходите на държавния бюджет във връзка с пандемията
  От тях 1,8 млрд. лева са раздадени като помощи на домакинствата, 2,2 млрд. лева за бизнеса и 1,1 млрд. лева за институциите, натоварени с овладяването на пандемията, както и за закупуване на необходимите предпазни средства
 16. Над 1 млрд. лева са изплатените средства за една година по схемата 60/40
  Средствата са пренасочени основно към предприятия от сферата на преработващата промишленост
 17. НСИ: Дългът на България за 2020 г. е почти 30 млрд. лева
  За 2020 г. страните от еврозоната отчитат бюджетен дефицит от 7,2%, а страните в ЕС – от 6,9%.
 18. ЕК въвежда нови правила за държавните помощи в изостаналите региони на ЕС
  Новите правила влизат в сила от 1 януари 2022 г. и ще бъдат първите, които отразяват приоритизирането на зелените политики, индустриализацията и цифровизацията
 19. Паричните преводи от българи в чужбина остават ниски и през 2021 г.
  За първите два месеца на годината са преведени около 25 млн. евро, при средна стойност от 90 млн. евро година по-рано
 20. Отпускат 50 лева бонус към пенсиите и през май
  Допълнителните средства са в размер на 104 млн. лева и ще бъдат изплатени на близо 2,1 млн. пенсионери
 21. Лицата, работили над 6 месеца от дома си в България за чуждестранен работодател, са длъжни да подадат данъчна декларация
  5 май е крайният срок за подаване на данъчна декларация за доходите от 2020 г.
 22. Търговията, хотелиерството и транспорта са най-подпомаганите сектори у нас
  В първите две фази на мерките за подкрепа на малкия и среден бизнес са изплатени над 191 млн. лева по повече от 23 000 договора
 23. Еврото достигна най-високите нива на доверие
  70% от европейските граждани подкрепят еврото, българите са скептични по отношение на валутата
 24. 13,6% ръст на паричното предлагане в България през март
  Депозитите в банковия сектор са в размер на 95,670 млрд. лева, а заемите възлизат на 66,3 млрд. лева, сочи паричната статистика на БНБ към края на март
 25. КНСБ предлага да се въведе праг за достойна минимална заплата
  Идеята се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика
 26. Тристранният съвет обсъди промени в схемата за изчисляване на пенсиите
  С до 10% по-висока пенсия от август 2021 г. за хората с две пенсии, предложения за промени и в административния ред
 27. Големите бизнеси в страната плащат над 69% от данъците
  Събраните от НАП данъци за 2020 г. възлизат на 25 млрд. лева, като по-голямата част са данъци на големите компании в страната, както и на граждани и бизнеси в София
 28. Бизнесът ще отчита финансовата помощ от държавата през ИСУН
  Отчитането ще се извършва еднократно дори ако дружество е получило финансиране по двете фази на мярката
 29. Над половин милиард лева ще бъдат отпуснати на семействата с деца през 2021 г.
  Най-голямата част от средствата е предвидена за детски надбавки, данъчни облекчения за семействата с високи доходи
 30. Половин милион българи получават минималната пенсия от 300 лева
  Според справка на НОИ 390 000 души не могат да достигнат прага на минималната пенсия
 31. 93% от бизнесите продължават да работят по време на кризата
  Едва 1,9% прогнозират затваряне заради пандемията, 2,3% ще спрат временно дейност и 1,4% възнамеряват да сменят сферата на дейност
 32. През март са изтеглени кредити за над 1 млрд. лева
  При ипотеките има рекорден ръст от 36,3%
 33. 2 031 младежи са започнали работа по мярката „Готови за работа“
  Проектът се изпълнява от Агенция по заетостта, а бюджетът, с който разполага ведомството за неговото изпълнение, е 10 млн. лева
 34. НСИ: 23,8% от българите живеят под линията на бедност
  43,5% от домакинствата, или над 3 млн. души, не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи
 35. Правителството прие промените в начина на изчисляване на пенсиите
  Измененията създават нов механизъм за определянето на индивидуалния коефициент за пенсионерите с право на втора пенсия
 36. Националният план за възстановяване и устойчивост на България беше приет и очаква одобрение от НС
  Планът ще даде достъп на страната ни до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, която ще подпомогне икономическото и социално възстановяване от пандемията
 37. България с най-голям спад в ЕС на новорегистрирани предприятия през 2020 г.
  Според данни на Евростат регистрациите на нови предприятия у нас са намалели с 18,8% на годишна база
 38. ИПИ: Централна България е лидер в производството на продукция
  Малки общини като Гълъбово, Девня, Раднево, Божурище, Раковски и Марица са водещи центрове по произведена продукция на глава от населението
 39. БНБ е увеличила валутните си резерви до 30 млрд. евро през 2020 г.
  Увеличението е в размер на 6 млрд. евро – ръст от 24,2% на годишна база спрямо 2019 г., и е част от мерките за справяне с кризата
 40. МФ очаква излишък на бюджета от 115,4 млн. лева към април
  Към същия период се очаква разходите по КФП да достигнат 16,545 млрд. лева
 41. Проучване: През пандемията сме инвестирали основно в здраве, техника и домакински уреди
  Преобладаващата част от българите, участвали в представителна анкета за потреблението, през последната година са ограничили редица нужни или планирани разходи
 42. България бележи спад в нивата на безработица през март
  Безработицата в страната ни е с 2,2% по-ниска от средните нива на безработица за ЕС и еврозоната
 43. България е с най-ниски цени в Европа за час положен труд
  Най-висока цена за отработен час заплащат работодателите в Дания (46,90 евро за час), при 6,40 евро в България
 44. През 2020 г. пандемията остави без работа 1% от трудещите се у нас
  В почти целия Европейски съюз спадът е 0,9% на годишна база, само три държави бележат ръст
 45. Приходите на НАП нараснаха с 914 млн. лева на годишна база
  8,8 млрд. лева са постъпленията в приходната агенция към края на април, при 7,9 млрд. за същия период на 2020 г.
 46. Държавата удължи срока на финансовата подкрепа до юни
  Финансирането по мярката „60/40" се увеличава със 117 млн. лева, други четири механизма с допълнителни 120 млн. лева
 47. Евростат отчете ръст на продажбите на дребно в ЕС през март
  В България също е отчетено повишение при търговията на дребно – с 0,8% на месечна база
 48. Над 108 хил. са новите безработни в България от началото на 2021 г.
  Запазва се положителната тенденция започналите работа да са повече от новорегистрираните безработни в бюрата по труда
 49. НСИ: Потребителското доверие се покачва, харчим повече
  Резултатите от проведеното проучване сред потребители показват положителна тенденция при разходите на домакинствата, но песимизмът се запазва
 50. Ръст на парите в обращение с 15,4% за година към края на март
  За периода януари-март 2021г. парите в обращение намаляват с 0,2% или с 32,3 млн. лева в сравнение с последното тримесечие на 2020 г.
абонамент