Новина

 1. Депутатите приеха промени в Закона за защита на потребителите
  Предвиждат се индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от прилагането на нелоялни търговски практики, както и увеличаване размера на глобите и имуществените санкции при установени нарушения
 2. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти
  Измененията целят подобряване на регулаторния режим за инвестиционните посредници и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз
 3. ББР и Агенцията за инвестициите преминават към Министерство на иновациите и растежа
  Поправките в Закона за насърчаване на инвестициите са свързани със структурни промени за разделяне на Министерството на икономиката на две отделни ведомства
 4. НС прие Закона за държавния бюджет на първо четене
  Основните цели на Бюджет 2022 са поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, повишаване на фискалната устойчивост и борба с данъчните злоупотреби
 5. Правителството отчете над 8 млрд. лева приходи от преки данъци
  Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2021 г. е отрицателно в размер на 3 910,4 млн. лева
 6. С изменения в ЗМДТ отпадат таксите за детските ясли и градини
  Предвижда се промяната да влезе в сила от месец април
 7. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
  Отменя се данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
 8. Депутатите приеха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
  Минималната работна заплата става 710 лева, а максималният осигурителен доход се увеличава от 3 000 на 3 400 лева
 9. НАП напомня: До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица
  Справките се подават изцяло по електронен път, чрез е-услугите на приходната агенция
 10. Над 30 000 са новорегистрираните безработни от началото на 2022 г.
  За същия период установените на работа чрез Бюрата по труда са двойно по-малко
 11. Министерството на иновациите и растежа обяви нова програма в помощ на малки и средни бизнеси
  Отпускат се 70 млн. евро по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с цел увеличаване на инвестициите в енергийно ефективни технологии
 12. Нова е-услуга на НОИ: Справка за изплатени ковид добавки и разлики
  Чрез тази услуга пенсионерите могат да се запознаят с плащанията, които се извършват всеки месец заедно с пенсиите им
 13. За два месеца държавата е похарчила 2,6 млрд. лева с постановления
  Разходите са описани на сайта на Народното събрание
 14. Средствата в Сребърния фонд са 3,641 млрд. лева в края на януари
  През 2021 г. средствата във фонда са се увеличили с 258,49 млн. лева
 15. ВАС се произнесе с тълкувателно решение по въпроса дали е налице законова презумпция, че доход с неустановен произход е от трудова дейност
  При укрит доход или недостиг на парични средства за доказани разходи доходът с неустановен произход не е от трудова дейност и не представлява осигурителен доход, като данъчните органи следва да докажат пред съда, че физическото лице дължи осигурителни вноски
 16. През 2022 г. пенсията ще замести половината от дохода
  Реалният ръст на пенсиите през 2022 г. се очаква да бъде в размер на 7,3%
 17. Нови рекорди на цените на храните
  Млечните продукти и някои други стоки за масова употреба отчитат известно поевтиняване
 18. От днес излизат новите фактури за ток с компенсации за бизнеса
  За декември компенсацията е 130 лева за мегаватчас, а за януари – 75% от увеличената цена над базовата, но не повече от 250 лева
 19. НСИ отчита подобрение на потребителските нагласи през януари
  Потребителите очакват успокояване на инфлацията през идната година, но и известно влошаване на безработицата
 20. Държавата ще компенсира училища и детски градини с до 250 лева за мегаватчас изразходвана енергия
  Мярката ще важи за месеците януари и февруари
 21. НАП за Интрастат операторите: Ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“
  От агенцията разясняват различни казуси при използването на системата
 22. Промените в ЗДДС минаха окончателно през бюджетната комисия
  Доставките на стоки, предназначени за въоръжените сили, се освобождават от облагане, въвежда се и възможност за корекция на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт
 23. Промишлените цени в България с ръст от 3,4% през декември 2021 г.
  На месечна база в ЕС и еврозоната ръстът на промишлените цени е с 2,9% през декември спрямо ноември 2021 г.
 24. Парламентът одобри на първо четене Закона за електронното управление
  С промените в закона се закрива Държавна агенция „Електронно управление“
 25. КНСБ: За първи път издръжката на тричленно семейство преминава 2 000 лева
  От синдиката настояват за ново увеличение на минималната заплата от 1 юли тази година
 26. Здравната вноска за безработни лица остава 26 лева на месец
  Това ще важи поне до 31 март
 27. Държавата отпуска по 141,21 лева за мегаватчас за януари
  Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред"
 28. НАП проверява почти 900 заведения, получили оборотни средства
  Около 70 заведения не са преставили отчет и необходими документи за отпускането на помощта
 29. Прогноза на БНБ: Инфлацията ще достигне 7,5% в края на 2022 г.
  В прогнозата на Централната банка се посочва също, че през 2022 г. ръстът на икономиката ни ще се забави до 3,6%
 30. Кабинетът одобри стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022 – 2024 г.
  Страната ни ще поеме нов дълг от 4,298 млрд. лева
 31. Законопроектът за държавния бюджет е внесен в Народното събрание
  Обсъжданията на бюджета вероятно ще започнат в петък
 32. Съвместна група за икономика между България и С. Македония започна работа
  Българската и северномакедонската търговска камара работят и за организирането на събитие в края на февруари
 33. Почти 1,2 млн. души имат ПИК на НАП
  Само през 2021 г. са издадени нови 207 000 кода
 34. Днес стартира нова процедура за кандидатстване по мярката 60/40
  Подкрепата ще бъде в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в едно предприятие
 35. НОИ с разяснения за февруарските пенсии и други плащания
  Ковид добавките ще бъдат изплатени в еднакъв размер на всички пенсионери
 36. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лева
  Това предвижда законопроектът на бюджета на ДОО за тази година
 37. Активите на банките са 135,4 млрд. лева към декември 2021 г.
  Печалбата на банковата система към 31 декември 2021 г. достига 1,4 млрд. лева на годишна база
 38. Бюджетът с излишък от 940 млн. лева в края на януари
  По Консолидираната фискална програма приходите, помощите и даренията за януари 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 4,325 млрд. лева, а разходите – 3,385 млрд. лева
 39. Министерският съвет прие проектобюджета за 2022 г.
  Заложеният дефицит заедно с противоепидемичните мерки е 4,1%
 40. НАП публикува становище, с което разяснява въпроси по прилагането на осигурителното законодателство до 31 март
  Становището е публикувано във връзка с обнародването на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
 41. НОИ разкрива гореща телефонна линия за пенсионни консултации
  Експерти от института ще отговарят на запитвания относно промени в пенсионното законодателство, правото на пенсия и възможностите за пенсиониране
 42. БНБ прогнозира 3,6% ръст на БВП през 2022 г.
  Средногодишната инфлация ще се забави до 7,6% през 2022 г. и ще достигне 3,4% през 2023 г.
 43. Бизнес климатът се подобрява за втори пореден месец
  Положителни оценки за бизнес средата има в секторите „Промишленост“, „Строителство“ и „Търговия на дребно“, единствено в сектор „Услуги“ е отчетено понижение
 44. НАП: Днес е крайният срок за промяна на вида на осигуряването
  Декларациите за това се подават в офисите на НАП или чрез Портала за електронни услуги на агенцията
 45. Производителността на труда в България е 50% от средната в ЕС
  Според министъра на финансите Асен Василев част от работодателите в страната са некомпетенентни и ще напуснат пазара на труда
 46. Експерти прогнозират ръст на работните заплати
  Причина за това е необходимостта от запазване на квалифицираните кадри и предлагането на по-високи заплати в конкурентни компании
 47. Ръст на производствените цени с 31% за година към декември
  Рекорден ръст е отчетен в цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия – 79,7%
 48. ББР подобрява условията за отпускане на кредити за стартъпи и творчески индустрии
  Самоучастието се намалява от 10 на 5%, а срокът за кандидатстване се удължава до 30 юни
 49. Ваучерите за храна ще се дават накуп през март
  От 1 април ще бъде увеличена и сумата, която може да бъде получена под формата на ваучери
 50. Тристранният съвет обсъди проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.
  Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лева