Новина

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Министерството на туризма е изплатило 10 млн. лева на туроператори
  Средствата бяха отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., а общият брой на одобрените за финансиране заявления са 720
 2. Отново се разпространява фалшив имейл от името на НАП
  Съобщението съдържа информация за възстановяване на данък в размер на 210 лева
 3. Промени в КСО предвиждат работещите пенсионери да получават трета пенсия
  Измененията са внесени в Народното събрание за обсъждане
 4. Обзор на висящите тълкувателни дела във ВКС към края на 2020 г.
  Общият брой на нерешените тълкувателни дела в различните колегии на ВКС е 26
 5. Някои уточнения във връзка с промените в регистрацията по ЗДДС от декември 2020 г.
  НАП напомня какво следва да предприемат данъчно задължените лица, за да запазят регистрацията си за нуждите на ДДС в България
 6. Търговията на дребно бележи ръст
  За ноември продажбите се увеличават с 1,2% спрямо октомври
 7. Безработните лица вече ще дължат по 26 лева месечно за здравни вноски
  Това се дължи на факта, че от началото на тази година е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход от 650 лева
 8. Туроператорите ще получават по 35 евро за турист, докаран у нас със самолет, до края на месец май
  Средствата за субсидията са 55 млн. лева
 9. Подкрепата за бизнеса и нови 500 млн. лева грантове
  Коментар на министър Лъчезар Борисов
 10. От днес стартира данъчната кампания
  Данъчните декларации на физическите лица вече могат да бъдат подавани
 11. НАП и бизнесът предлагат софтуерна фискализация до края на януари
  Специална работна група, създадена от НАП, ще обсъжда механизма за алтернативна фискална отчетност за електронните магазини
 12. НАП пуска две нови електронни услуги
  Услугите са свързани с предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми
 13. Държавната финансова инспекция е съставила 316 акта за последното тримесечие на 2020 г.
  Инспекторите са направили общо 116 проверки, което е с 20% повече от предишния период
 14. Още две търговски банки ще приемат заявления за безлихвени кредити
  Вече освен Пощенска банка и Банка ДСК, заявления ще приемат и УниКредит Булбанк и ОББ
 15. Данъчната свобода настъпва по-късно тази година
  Денят, в който спираме да работим за държавата, е 20 май
 16. Броят на сделките с имоти е спаднал с 8% през 2020 г.
  Най-жив е бил пазарът на имотни сделки във Варна и Пловдив
 17. НСИ: Търговията на дребно се увеличава
  Данните са към ноември 2020 г.
 18. Въведен е отдалечен достъп до част от услугите на Агенцията по вписванията
  С последните промени в Правилника по вписванията могат да бъдат изисквани справки, удостоверения и преписи от службите по вписванията и по електронен път
 19. Добавката от 50 лева към пенсиите може да продължи да се дава и след март
  Добавката се дава от лятото на 2020 г., като я получават всички 2,1 млн. пенсионери
 20. НАП ще засича нелегални търговци с оборот от чужбина – чрез данни от пощите и куриерите
  До момента данъчните получаваха информация от куриерите за извършените от тях доставки с наложен платеж само в рамките на страната, но от тази година обхватът се разширява
 21. Подготвя се ново отчитане на онлайн продажбите
  НАП предлага търговците да изпращат касовите бележки на клиентите по имейла
 22. Предлагат отпадане на осигуровките върху командировъчни, които са за сметка на ЕС, международна организация или приемаща страна
  Промяната е залегнала в Проект на постановление за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 23. 90% от данъкоплатците ще подадат декларациите си онлайн
  Такива са очакванията на НАП
 24. Нов законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
  Предстои да бъде модернизирана съществуващата правна рамка спрямо спецификата на цифровата икономика
 25. На 15 януари изтича срокът за кандидатстване по мярката 60:40
  Документи могат да се подават до 17 ч.
 26. ББР одобри кредити за близо 270 млн. лева
  Срокът за кандидатстване и по двете антикризисни програми е удължен до юни 2021 г.
 27. Прогноза: България ще се присъедини към еврозоната през 2024 г.
  По време на тазгодишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа финансовият министър Кирил Ананиев обяви, че ще бъде подготвен национален план за въвеждане на еврото в България
 28. БАЛАНС.bg публикува поредица от статии за промените в ЗДДС от декември 2020 г.
  Платформата предлага експертно изложение на промените, както и разяснения на всички важни моменти в тях
 29. Онлайн форум „Кариера в България“ свързва работодатели и търсещи работа
  Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта
 30. ВАдС внесе предложение във ВКС за образуване на ново тълкувателно дело
  Висшият адвокатски съвет установи противоречива практика по четири въпроса в материята на изпълнителното производство
 31. Търговците на едро няма да докладват за пране на пари пред ДАНС
  Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промени в ЗМИП
 32. Рекорден брой новорегистрирани безработни през първата седмица на януари
  В периода 4 – 10 януари новорегистрираните безработни са 15 731, което е най-високата цифра от третата седмица на април 2020 г. досега
 33. България е изнесла стоки за над 50 млрд. лева
  Предварителните данни на НСИ обхващат периода от януари до ноември 2020 г.
 34. Мярката „Заетост за теб“ разширява обхвата си
  Срокът на действие на мярката се удължава до 31 декември 2022 г.
 35. КФН: Актуализирането на втората пенсия не е напълно регламентирано
  Според регулатора кръгът на наследниците трябва да бъде разширен
 36. Държавата отпуска допълнителни 40 млн. лева за туризма и транспорта
  По този начин мярката се удължава до март 2021 г.
 37. НАП напомня, че временно преустановява вписването на лица в специалния регистър по Закона за хазарта
  Периодът, в които няма да се извършва водене на Регистър на уязвимите лица, е от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г.
 38. Агенцията по вписванията напомня: Подаваме нулева декларация еднократно, не ежегодно
  Ако възобновят дейността си, предприятията трябва да съставят и подадат годишен финансов отчет
 39. Приеха правила за втората пенсия
  Пенсионните фондове ще бъдат задължени да гарантират размера на вноските, които са постъпили в тях през годините
 40. Учителите се пенсионират средно 2,5 години преди навършване на пенсионна възраст
  Пенсията им се намалява с 0,1% за всеки месец, който не им достига
 41. Заетост и обучения в подкрепа на трудовия пазар
  За целта са планирани 10 млн. лева повече спрямо предходни години
 42. Касовите бележки в хартиен вариант може да отпаднат в големите търговски вериги
  Клиентът ще получава бележка по имейла или чрез приложение
 43. Предложение на КФН: Избираме без срок една или две пенсии
  Комисията по финансов надзор публикува становище във връзка с промените в КСО
 44. Предложение: Осигурените в частни фондове да получават бонуси от търговски вериги
  Това е част от предложенията за промени в КСО, които бяха внесени от Министерския съвет в парламента
 45. КФН: Увеличение на минималния капитал на пенсионните дружества
  Предложението на регулатора е капиталът на частните фондове да стане 7,5 млн. лева
 46. МФ ще проведе кампания „Вземи си касовата бележка“
  Целта е насърчаване на гражданския контрол върху търговците за спазване на данъчно-осигурителното законодателство
 47. Максималният размер на годишната такса, събирана от пенсионните дружества, да е до 0,5% от нетните активи на фонда
  От КФН не са съгласни с готвената промяна в КСО
 48. България и Нидерландия сключиха нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
  Новата спогодба ще замени действащата в момента между двете страни, която е сключена през 1990 г.
 49. БНБ прогнозира по-високи лихви по заемите през 2021 г.
  Тази година кредитният растеж ще се забави, пишат експерти от централната банка в своето тримесечно издание „Макроикономическа прогноза“
 50. Инфлацията през 2020 г. е 0,1%
  Вече пети пореден месец инфлацията покрива критериите за еврозоната
абонамент