Новина

 1. БНБ ще издава банкови лицензи само по правилата на Европейската централна банка
  Спазването на насоките е необходимо с оглед следването на единен подход в лицензионната процедура
 2. НОИ: Удълженият заради извънредната обстановка срок на инвалидните пенсии изтича на 30 юни 2022 г.
  След 30 юни инвалидните пенсии с удължен срок ще продължат да се изплащат единствено при наличие на ново експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК
 3. НАП напомня: До 15 април дружествата декларират авансови вноски по ЗКПО
  Декларацията се подава всички лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци
 4. Евростат отчете забавен ръст на продажбите на дребно в Европа през февруари
  В България продажбите на дребно са отбелязали първото си месечно понижение за последните 6 месеца
 5. ББР ще отпуска кредити на бизнеса за преодоляване на негативните последици от инфлацията
  Българската банка за развитие ще отпуска оборотни кредити до 200 000 лева на компании, желаещи да закупят суровини на настоящи цени
 6. Над 500 млн. лева от наложен платеж са получили онлайн търговците през 2021 г.
  Пратките на физическите лица, извършващи продажба на стоки в Интернет, надвишават сумата от 7,4 млн. лева
 7. Отпускат над 400 млн. лева за стартъпи през финансови и дялови инструменти
  През новия програмен период Европейският съюз ще стимулира още по-активно предприемачеството и стартиращите компании
 8. МФ прогнозира 10,4% средногодишна инфлация
  Според пролетната макроикономическа прогноза на МФ транспортните горива ще поскъпнат с 25,1%
 9. На 11 април БНБ ще проведе нов аукцион за продажба на дълг за 500 млн. лева
  Предложените ДЦК са със срочност от 3 години и 6 месеца, от отворен тип, с 0,00% годишна лихва
 10. МФ не успя да пласира нов държавен дълг за 500 млн. лева
  За продажба бяха предложени 10,5-годишни ДЦК в обем от 500 млн. лева и с падеж 6.10.2032 г.
 11. Бащите ще имат право на 2 месеца платен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.
  Това предвиждат предложения на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, които се очаква да влязат в сила от 1 август
 12. 50% ръст на приходите от ДДС при внос през февруари 2022 г.
  15,2% повече приходи от Агенция „Митници“ са постъпили в държавния бюджет през февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г.
 13. Пенсионерите ще получат добавка от 70 лева за Великден
  Допълнителните средства ще се изплатят с пенсиите за април
 14. НОИ преизчислява служебно пенсиите на 340 000 работещи пенсионери
  Средният размер на увеличението на пенсиите през тази година е близо 10 лева
 15. Близо 30% от нефинансовите предприятия у нас отчитат спад в приходите през февруари
  При 54% няма промяна, а при малко над 17% е регистрирано увеличение на месечна база
 16. Социалното министерство предлага нов механизъм за по-големи социални помощи
  Подпомагането ще зависи от линията на бедност, а не от гарантирания минимален доход
 17. Парламентът прие промени в Закона за българското гражданство, с които се отменят „златните паспорти“
  Прекратява се възможността за придобиване на българско гражданство срещу инвестиция
 18. ЕК прие облекчени правила за държавна помощ заради войната в Украйна
  Временните правила ще се прилагат поне до края на 2022 г.
 19. 8,5% ръст на спестяванията в банките през февруари
  По данни на БНБ в края на февруари 2022 г. спестяванията в банките достигат 103,031 млрд. лева
 20. МФ пуска за обществено обсъждане нов вид доброволен пенсионен фонд
  Най-голямото му предимство ще бъде неговата мобилност – спестителите могат да работят в друга държава от ЕС и да продължат да заделят средства в него
 21. Евростат: България е с най-нисък БВП на човек от населението спрямо средното ниво за ЕС през 2021 г.
  Страната ни отчита БВП на глава от населението от 45% под средното ниво за ЕС, което е определено на 100 пункта
 22. Кабинетът одобри повишението на минималната работна заплата от 1 април
  От 1 април 2022 г. минималната работна заплата става 710 лева
 23. НАП напомня: До 31 март физическите лица ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по ГДД
  За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
 24. ЕК одобри отпускането на 13 млн. евро в помощ на българските туроператори
  Одобрените туроператори ще получат по 35 евро за всеки пътник, който е платил за услугите им
 25. БНБ запазва нивото на антицикличния буфер от 1,5% от 1 април 2023 г.
  При влошаване на икономическите условия кредитополучателите може да не могат да обслужват задълженията си
 26. МФ емитира нов държавен дълг за 500 млн. лева
  Държавата продаде ДЦК за 500 млн. лева при среднопретеглена годишна доходност 1,33%
 27. НСИ отчете 12,7% ръст на разходите за заплати в края на 2021 г.
  Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица бележат ръст с 12,1% спрямо същия период на 2020 г.
 28. Германия е най-предпочитаният бизнес партньор за българските компании
  Според проучване на Българската търговско-промишлена палата българските предприемачи предпочитат партньорство с Германия, Турция, Полша и Румъния
 29. 11,9 млн. евро са получените суми от българи зад граница през януари
  През 2021 г. е отчетен спад на емигрантските пари с близо 200 млн. евро
 30. Държавата отпуска 30 млн. лева за предприятия от туристическия сектор
  2 683 предприятия от туристическия сектор са одобрени за държавна помощ заради противоепидемичните мерки
 31. 88 млн. лева са получили небитовите потребители на енергия през февруари
  Потребителите на природен газ са подпомогнати с 5,62 млн. лева
 32. ВКС отговори на въпроса от кога вземанията се погасяват в случай на съдебно прихващане
  Отговор на този и на други въпроси даде ОСГТК на ВКС в тълкувателно решение по тълкувателно дело № 2/2020 г.
 33. Търговията със стоки на ЕС с дефицит от 36 млрд. евро за януари
  За България дефицитът е от 700 млн. евро
 34. Хранителните продукти на едро са поскъпнали с 31% за година
  При основни продукти като олио, домати и краставици цените вече са почти двойно по-високи
 35. Разходите за труд са нараснали с 2,3% в ЕС в края на 2021 г.
  В България е отчетен ръст с 12,1%
 36. НОИ: Само 1% от пенсионерите в България получават пенсия за първа категория труд
  По последни данни близо 16 000 души са пенсионирани с първа категория труд
 37. Държавата ще изтегли нов дълг за 500 млн. лева
  Аукционът се провежда само седмица след като бяха пласирани ДЦК на същата стойност
 38. Търговското салдо на България за януари е отрицателно в размер на 581,8 млн. евро
  Текущата и капиталова сметка за януари 2022 г. е отрицателна в размер на 357,5 млн. евро
 39. БНБ отчете троен ръст на преките инвестиции в България за януари 2022 г.
  Нетният поток на преките инвестиции в България за януари 2022 г. възлиза на 188 млн. лева
 40. От 1 юли НЗОК поема помощните средства за хора с увреждания
  Средствата за целта ще се предоставят от Държавния бюджет с трансфер чрез Бюджета на Министерството на здравеопазването
 41. Доклад на ЕК: До 2050 г. България ще загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възраст
  Според нов доклад на Агенцията по заетостта и Европейската комисия страната ни е най-бързо смаляващата се в света
 42. С 12% повече осигурени лица са променили фонда си за допълнително пенсионно осигуряване в края на 2021 г.
  По данни на КФН за цялата 2021 г. между фондовете са прехвърлени средства в размер на 1,23 млрд. лева
 43. Свободните работни места в ЕС и еврозоната бавно се увеличават
  В България равнището на свободни работни места остава без промяна през четвъртото тримесечие на 2021 г.
 44. НАП ще възстанови близо 300 млн. лева ДДС на коректни дружества
  До 31 март дружества, регистрирани като големи данъкоплатци, ще получат обратно деклариран за възстановяване ДДС
 45. Министерството на енергетиката увеличава тавана на помощите за високите цени на електроенергията
  Помощта за небитовите потребители през април се увеличава от 250 на 300 лева
 46. Безработицата в България е 5,3% за 2021 г.
  Спрямо 2020 г. показателят намалява с 0,8 процентни пункта
 47. Агенцията по заетостта започва кампания за намиране на работа на бежанци от Украйна
  Мобилни екипи на Агенцията ще организират срещи с бежанците, които търсят работа, след което ще подават техните данни към работодатели
 48. Евростат: Годишната инфлация в България през февруари е 8,4%
  Европейската статистическа служба отчете 6,2% годишна инфлация в ЕС и 5,9% в еврозоната
 49. Народното събрание прие на второ четене законопроект за покритите облигации
  Въвеждането на законопроекта в националното законодателство се налага във връзка с изискванията на Директива за покритите облигации
 50. Евростат: Промишленото производство в България е нараснало с 16,4% на годишна база през януари
  Месечното увеличение за страната ни през януари 2022 г. е с 1,9%