Окончателно: Репресирани лица ще могат да си купуват осигурителен стаж

8 февруари 2024, 12:09 66

Парламентът прие на първо и второ четене промени в КСО

Репресирани лица, които са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане, както и времето, през което навършилите 16 години не са работили, защото са били интернирани, да имат възможност да закупят до три години недостигащ осигурителен стаж със заплащане, гласува парламентът на две четения в едно заседание с промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), съобщи БТА. „За“ гласуваха 115 депутати, 16 бяха „против“, а двама се въздържаха.

Предвижда се за осигурителен стаж при пенсиониране на хора по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да се зачита и времето, което не достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 на КСО, уреждащ правото на пенсиониране, но не повече от три години, ако за това време са внесени осигурителни вноски.

В мотивите вносителите посочват, че по отношение на хората, попадащи в обхвата на Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, разпоредбите на КСО не дават възможност за закупуване на недостигащ осигурителен стаж, което не отговаря на принципите за равнопоставеност, залегнали в Държавното обществено осигуряване ( ДОО). „Те са общовалидни и не е редно една група осигурени да имат право да закупуват недостигащ осигурителен стаж, а други осигурени да нямат тези права“, пишат вносителите. Според тях е налице неравнопоставеност, затова целта на настоящите текстове е тя да бъде коригирана.

Промените засягат увеличение на новоотпуснатите пенсии средногодишно с 200 души. При положение, че средногодишно право на пенсия придобиват около 90 – 100 хил. души тези около 200 новоотпуснати пенсии не могат да повлияят негативно на бюджета на ДОО, пише още в мотивите.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент