ЕК повиши на 1,9% прогнозата си за ръста на българския БВП през 2024 г.

15 февруари 2024, 12:41 95

Комисията оценява растежа на българската икономика през 2023 г. на 2%

Европейската комисия представи своята зимна икономическа прогноза, в която оценява растежа на българската икономика през 2023 г. на 2%. Това съвпада с оценката на ЕК, представена през есента на миналата година, пише БТА.

Икономическата активност в България е била изправена пред редица предизвикателства, посочва Еврокомисията. Сред тях са по-слабо търсене на външните пазари (на български стоки), по-високи лихвени проценти в еврозоната и продължаващ натиск заради високите цени. 

Реалният брутен вътрешен продукт ( БВП) на България се очаква да се увеличи с 1,9% през 2024 г. Това представлява повишение спрямо есенната прогноза на Европейската комисия за растеж на българския БВП с 1,8% през тази година. За сравнение през януари БНБ прогнозира ръст на БВП от 2,5% по данни към 11 януари 2024 г. 

За 2025 г. ЕК прогнозира българската икономика да нарасне с 2,5%, което до голяма степен съвпада с нейната есенна прогноза. 

Вътрешното потребление се очаква да бъде основен фактор за икономическия растеж на България.  

Инфлацията в страната се е забавила от 14,3% на годишна основа през декември 2022 г. до 5 % през декември 2023 г. Като цяло през 2023 г. тя възлиза на 8,6%. Това равнище е малко по-ниско в сравнение с предвиденото в есенната прогноза. 

Частното потребление в България се е увеличило, особено през първата половина на 2023 г., подкрепено от силния пазар на труда, подобреното потребителско доверие, спада на инфлацията и силната кредитна активност, отбелязват от ЕК.

Същевременно фирмите са успели до голяма степен да запазят високите нива на трудова заетост и да увеличат номиналните заплати, макар и с по-умерени темпове.

На този фон износът на стоки се е свил значително, което е оказало натиск върху обема на промишленото производство и върху продажбите. Изправени пред по-слабото външно търсене, компаниите в страната са ограничили инвестициите си в чуждестранни (стоки и услуги) и са инвестирали значително по-малко в материални запаси. Въпреки че се очаква износът от България да възстанови своите нива още през 2024 г., неговият спад през 2023 г. оказва негативен ефект върху прогнозата за годишния растеж на икономиката, посочват от Еврокомисията.

Очаква се потреблението на домакинствата в България да продължи да нараства – макар и малко по-слабо в сравнение с 2023 г. Причината за това забавяне е фактът, че потенциалът за по-нататъшно увеличаване на трудовата заетост изглежда изчерпан, а домакинствата постепенно увеличават своите спестявания. Очакваното увеличаване на потреблението в страната до голяма степен зависи от прогнозираните добри резултати на пазара на труда и от допускането, че лихвените проценти по кредитите няма да достигнат по-високите нива, които се отчитат в други страни. 

Предвижданото нормализиране на равнището на натрупване на фирмените запаси ще подкрепи вътрешното търсене и ще допринесе за възстановяването на вноса. Инвестициите в България също се очаква да се възстановят – най-вече благодарение на по-високото усвояване на средства от Европейския съюз, посочват от ЕК.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент