Равнището на безработицата в страната се повишава с 0,2% на месечна база през януари 2024 г.

Милен Николов
Редактор
15 февруари 2024, 14:58 201

Броят на регистрираните безработни се увеличава със 7 635

През януари 2024 г. равнището на регистрираната безработица в страната се увеличава с 0,2 процентни пункта на месечна база и достига 5,8%, показват данните на Агенцията по заетостта. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 165 840, като повишението спрямо миналия месец е със 7 635 лица.

Регистрирани са нови 26 981 безработни лица в бюрата по труда през месец януари. Наблюдава се увеличение в сравнение с предходния месец с 8 204 лица, а спрямо януари 2023 г. новорегистрираните са с 2 687 повече.

Други 601 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. При тази група също се наблюдава увеличение спрямо предходния месец на търсенето на услугите на Агенцията – със 77,3%. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 4 250 неактивни на пазара на труда лица.

В бюрата по труда през януари представителите на първичния пазар са заявили 10 037 свободни работни места при 4 452 през декември 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (28,2%), държавното управление (12,4%) търговията (12%), образованието (9,6%), хотелиерството и ресторантьорството (7%) и административните и спомагателните дейности (5,8%).

Започналите работа безработни лица през януари със съдействието на Агенция по заетостта са 11 343, като увеличението спрямо предходния месец е с 2 436 души. Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 15,8%, следват търговията – с 14,6%, държавното управление – с 9,3%, хуманното здравеопазване – с 6,7%, строителството – с 4,6%, и др. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 326 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа са започнали 914 безработни с посредничеството на бюрата по труда, като това са 8% от всички преходи в заетост през месеца.

280 безработни от рисковите групи са намерили своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 74 по програми и мерки за заетост и 206 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2020 – 2027. 232 безработни и заети са били включени в различни обучения, а 587 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Най-търсените от бизнеса професии през януари са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; чистачи и помощници; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; преподаватели и др.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент