МТСП с повече информация за единния електронен централизиран регистър

9 февруари 2024, 11:55 78

Той ще обедини в един съществуващите към настоящия момент три регистъра

Чрез единен електронен централизиран регистър ще се намали административната тежест при регистрацията, администрирането и отчитането на дейността на юридическите и физически лица, извършващи посредническа дейност, и предприятията, осигуряващи временна работа. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика в отговор на запитване на БТА по повод мерките, отнасящи се към дейността на министерството, в публикувания за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест.

На 24 януари тази година в Народното събрание е внесен за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). С промените се регламентира създаването на единен регистър, който ще обедини в един съществуващите към настоящия момент три регистъра, свързани с издаваните удостоверения за регистрация на посредническа дейност и на предприятия, осигуряващи временна работа, както и регистър на лицата – посредници, които са уведомили, че ще предоставят временно или еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на България.

Чрез единния електронен централизиран регистър ще се намали административната тежест при регистрацията, администрирането и отчитането на дейността на юридическите и физически лица, извършващи посредническа дейност, и предприятията, осигуряващи временна работа. Това ще доведе до намаляване на времето за обработка на документите, както и до цялостно електронизиране на услугите по регистрация. Предвидено е досегашният режим за регистрация и водене на информация за посредниците да премине изцяло в електронен вариант и документооборотът на хартия да отпадне, информират от МТСП

Регистърът ще се води при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол, като проверките за вписване на обстоятелства в регистъра ще се извършват по служебен път, допълват от социалното министерство. 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент