Отворени за кандидатстване към 31.01.2024 г. са 32 процедури с общ размер на финансирането от 5,804 млрд. лева

Милен Николов
Редактор
8 февруари 2024, 13:40 57

Приключили са 45 процедури за набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,365 млрд. лева

Отворени за кандидатстване са 32 процедури с общ размер на финансирането от 5,804 млрд. лева. В тях са включени инвестиционни проекти по програми „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“, както и техническа помощ по отделните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд+. Това показват данните за изпълнение на програмите към 31.01.2024 г. на Министерството на финансите

Приключили са 45 процедури за набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,365 млрд. лева в периода от одобрението на програмите до края на първия месец от годината. Сключените договори са в размер на 3,632 млрд. лева, като реално изплатените средства са 869 млн. лева.

Основните направления на процедурите, отворени за кандидатстване, са свързани с устойчива заетост за хора в неравностойно положение, утвърждаване на интеркултурното образование, развитие на железопътния, пътния и водния транспорт, с информационни системи в транспорта, с интермодалност в градски условия, разработване на иновации в предприятията, трансфер на знания и технологии и дигитализация за интелигентна трансформация и др.

Повече информация за отделните програми може да бъде намерена тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент