Новина

 1. Обемът на търговията на дребно намалява с 1,2% в еврозоната и с 0,9% в ЕС на месечна база през август 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 2. Компенсирането на небитовите потребители за високите цени на електроенергията ще продължи до края 2023 г.
  Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2024 г.
 3. Инфлацията в държавите от ОИСР се е повишила до 6,4% през август 2023 г.
  Инфлацията в държавите от Г-7 се е увеличила до 4,2%, а в държавите от Г-20 – до 6,3%
 4. Чрез новия проект „Младежка заетост +“ 15 200 младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда
  Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е в размер на 188 млн. лева
 5. НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС
  Услугата е достъпна от началото на октомври
 6. Безработицата в ЕС е на равнище от 5,9% през август 2023 г.
  В еврозоната е на ниво от 6,4%
 7. НСИ с данни за ключовите показатели на България към 2 октомври 2023 г.
  БВП нараства с 1,9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г.
 8. НАП публикува новите банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски
  Всяка от новите банкови сметки е предназначена за погасяване на определено задължение
 9. НАП: Близо 9 000 фирми и граждани подадоха коригиращи декларации
  Днес е последният срок, в който те могат да отстранят допуснати неточности
 10. По предварителна оценка: Годишната инфлация в еврозоната намалява до 4,3% през септември 2023 г.
  През август инфлацията е била на ниво от 5,2%
 11. НАП публикува нови образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
  Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията от някои физически лица съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС
 12. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 0,2% на месечна база през август 2023 г.
  На годишна база намалява с 20,4%
 13. Общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от август през септември 2023 г.
  Подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно
 14. НАП отново обменя информация със стотици държави, сред които и офшорни зони
  Глобалният форум към ОИСР възстанови достъпа на приходната агенция до автоматичния международен обмен
 15. Агенция по вписванията: Службите по регистрация ще работят извънредно на 30 септември (събота)
  Тогава изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети
 16. Правителството одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2022 г.
  Предстои той да бъде приет и от парламента
 17. ЕБВР повишава прогнозата си за икономическия растеж на България през 2023 г.
  Занижават се обаче очакванията за ръста на БВП за следващата година
 18. Близо 6 250 безработни ще бъдат включени в обучения по проекти на социалните партньори през 2023 г.
  Проектите ще се реализират в населени места в цялата страна
 19. Пенсиите продължават да са най-големият разход за бюджета на ДОО и през 2023 г.
  Техният размер възлиза на 19 163 164,5 хил. лева
 20. С 48,44 лева са нараснали изплатените средства по един болничен лист за година
  Данните са на НОИ
 21. НС прие промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паневропейски персонален пенсионен продукт
  Решението на парламента е окончателно
 22. МФ публикува за обществено обсъждане законопроектите за изменение и допълнение в данъчните закони
  Срокът за становища и коментари е един месец
 23. Окончателно: Отпада хартиената трудова книжка
  НАП ще поддържа регистър на заетостта
 24. Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4,3% през второто тримесечие на 2023 г.
  В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. цените са се повишили с 10,7%
 25. Средната заплата в България се е повишила до 1 957 лева през второто тримесечие на 2023 г.
  Най-висока е средната заплата в столицата – 2 697 лева
 26. НС одобри на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари
 27. Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват на годишна база с 13,8% през второто тримесечие на 2023 г.
  Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,9%
 28. От октомври 2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ
  При плащанията през виртуалния и физическите ПОС терминали на приходната агенция няма промени
 29. Гражданите на ЕС са работили средно 37,5 часа седмично през 2022 г.
  Данните са на „Евростат“
 30. Строителната продукция нараства с 0,7% в ЕС и с 0,8% в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база се повишава с 0,9% в ЕС и с 1% в еврозоната
 31. АЗ: Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни
  Ще бъде подкрепена заетостта на близо 630 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда
 32. ИПИ: Икономическата свобода в България отново намалява
  Изследването класира България на 43-то място
 33. Годишната инфлация със спад и в ЕС, и в еврозоната през август 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 34. Вносът и износът на България със спад през юли 2023 г.
  Данните са на БНБ
 35. НОИ: Средният размер на пенсиите за стаж и възраст е нараснал с над 23% за година
  Приходите в консолидирания бюджет на ДОО са над 7,2 млрд. лева към края на август 2023 г.
 36. Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са получили подкрепа с услуги в домовете си по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
  Подкрепата продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027
 37. Равнището на заетостта се е повишило в повечето държави – членки на ЕС, през второто тримесечие на 2023 г.
  За България е отчетен спад
 38. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта
  Хора в неравностойно положение ще получават помощ от ментор, за да работят
 39. Еднократна помощ за ученици вече е отпусната на близо 176 000 семейства
  Кандидатстването е до 15 октомври
 40. Разходите за труд в ЕС нарастват с 5% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната се повишават с 4,5%
 41. ЕС регистрира излишък от 4,9 млрд. евро при международната търговия със стоки през юли 2023 г.
  Еврозоната отчита излишък от 6,5 млрд. евро
 42. АЗ: Ръст на обявените свободни работни места през август 2023 г.
  10 110 са започналите работа безработни лица
 43. Месечната инфлация в страната, измерена чрез ИПЦ, е 0,4% през август 2023 г.
  Годишната инфлация е 7,7%
 44. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2023 г.
  Финансовата рамка е в размер на 2,55 млрд. лева
 45. Незаетите работни места в ЕС са на равнище от 2,7% през второто тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната са на равнище от 3%
 46. Уязвими домакинства ще получат подкрепа от 148,35 лева за повишените разходи за енергия
  Проектът „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ ще продължи до 30 ноември
 47. На второ четене: Социалната комисия прие отпадането на хартиената трудова книжка
  Одобрени са изменения в Кодекса на труда
 48. МВФ: Глобалното съотношение дълг/БВП намалява през 2022 г.
  Това е втора поредна година на спад
 49. НАП напомня: Срокът за подаване на коригиращи декларации изтича на 2 октомври 2023 г
  Физическите и юридическите лица имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или във формуляра за облагане с корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО
 50. Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по Националния план по заетостта за 2023 г.
  Той е одобрен от правителството