Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за една година нараства със 105 лева

15 февруари 2024, 09:52 77

Разходите за пенсии за януари 2024 г. са със 196,7 млн. лева повече спрямо първия месец на миналата година

За месец януари 2024 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване ( ДОО) е 952,5 млн. лева, което представлява 7,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 116,8 млн. лева повече в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи възлизат на 1 899,2 млн. лева или 7,8% от заложените в плана за годината. Разходите са с 285,1 млн. лева повече в сравнение с януари 2023 г., сочат данните на НСИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1 684,6 млн. лева, което е 7,8% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за януари са със 196,7 млн. лева (или с 13,2%) повече спрямо първия месец на 2023 г.

Броят на пенсионерите към януари 2024 г. е 2 039 218 – или с 8 083 (0,4%) повече в сравнение спрямо първия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за януари 2024 г. е 825,94 лева. В сравнение със същия месец на 2023 г. средният размер е по-висок с 93,42 лева (12,8%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за януари 2024 г. е 908,80 лева, като е по-висок със 105,02 лева (13,1%) в сравнение с януари 2023 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които за месец януари са в размер на 198,4 млн. лева или 7,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за този месец са с 86 млн. лева повече спрямо януари 2023 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за месец януари е 964,9 млн. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд за месец януари са в размер на 5,3 млн. лева, което представлява 4,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,5 млн. лева повече в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд за януари са в размер на 7,9 млн. лева, което представлява 7,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1,1 млн. лева повече в сравнение с януари 2023 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи за месец януари са в размер на 761,5 хил. лева, което е 30,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 175,7 хил. лева по-малко в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи за януари са в размер на 219,1 хил. лева, което представлява 4,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 185,7 хил. лева повече в сравнение с януари 2023 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент