НОИ: Новите пенсионери през 2023 г. са над 100 000

1 април 2024, 09:28 53

Те са с 2,7% повече спрямо 2022 г.

През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213, което с 2 623 (2,7%) повече спрямо 2022 г. Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери – с 5 938 (7,3%) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 12 844 лица – с 3 315 (20,5%) по-малко спрямо 2022 г., сочат данните на НОИ.

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 51 599 лица – или на 59,1% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2022 г. този процент е бил 64,9%). Спрямо 2022 г. има намаление в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 1 285 (2,4%).

Средната възраст на пенсиониралите се през 2023 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл. 68а, чл. 69а и чл. 69б от КСО е 64,08 години, като през 2022 г. тя е била 63,76 години. Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно съответно на 60,5 години и 63,5 години, а работилите при условията на III категория труд – на 64,3 години. Отчетено е слабо повишение във възрастта на пенсиониралите се по чл. 68, чл. 68а, чл. 69а и чл. 69б от КСО лица, което се дължи на нарастването на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете.

Пълна информация за пенсионните плащания през 2023 г. може да видите тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент