Новина

 1. Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2024 г.
  Той е с фокус върху науката, младежта и външните предизвикателства
 2. На първо четене: Икономическата комисия на НС отхвърли предложения на правителството за промени в няколко данъчни закона
  По рано през месеца предложенията не бяха приети и от Комисията по бюджет и финанси
 3. ЕС регистрира намаление на стойността на вноса и износа на стоки през третото тримесечие на 2023 г.
  Търговския излишък е около 18 милиарда евро
 4. НСТС обсъди проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2024 г.
  Предлага се осигурителят да плаща само първите два дни от болничния
 5. ЕК одобри промени на 22 мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на България
  Националният план е на обща стойност 5,7 милиарда евро
 6. Броят на социалните услуги за деца се е увеличил три пъти през периода 2010 – 2023 г.
  С мрежа от нови социални услуги в общността се оказва подкрепа на повече от 16 300 деца и семейства
 7. Новият Капиталов фонд за възстановяване и развитие ще подкрепи българския бизнес с 360 млн. лева
  Трите направления на Фонда са икономически растеж, иновации и устойчива дигитална инфраструктура
 8. 29,5% от населението на ЕС с ниско ниво на образование се определя като бедно през 2022 г.
  Този дял е над три пъти по-нисък (9,2%) при хората с високо образование
 9. Строителната продукция се повишава с 0,5% в ЕС на месечна база през септември 2023 г.
  В еврозоната нараства с 0,4%
 10. НАП пусна новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца
  Те са утвърдени от министъра на финансите
 11. Годишната инфлация е 3,6% в ЕС и 2,9% в еврозоната през октомври 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 12. 4% е коефициентът на безработица в България през третото тримесечие на 2023 г.
  Коефициентът на заетост достига 71,5%
 13. НАП провежда проучване, свързано със заплатите в плик
  Произволно избрани потребители ще получат мейл с покана да се включат в анонимна анкета
 14. АЗ: Над 13 000 безработни са започнали работа през октомври 2023 г.
  Равнището на регистрираната безработица в страната през месеца е 5,5%
 15. МС одобри промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние
  Измененията осигуряват по-голяма гъвкавост и сигурност за работещите и работодателите
 16. Комисията по бюджет и финанси не прие на първо четене промените в данъчните закони
  Комисията обаче одобри единодушно законопроект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 17. Вносът и износът на стоки на България със спад през септември 2023 г.
  Търговският баланс е отрицателен
 18. 2 874 лева е тримесечният общ доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г.
  Той нараства с 22,5%
 19. Нетните активи на пенсионните фондове са над 21,3 млрд. лева към края на септември 2023 г.
  Хората, които получават пари от фондовете, изплащащи вторите пенсии, вече са 18 449
 20. ЕС и еврозоната с излишък при търговията със стоки през септември 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 21. Промишленото производство спада с 0,9% в ЕС и с 1,1% в еврозоната на месечна база през септември 2023 г.
  На годишна база също е отбелязано понижение
 22. Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета за 2024 г.
  В проекта на бюджета на НЗОК за 2024 г. се предвиждат общо 8 163 353,1 хил. лева
 23. ЕК: Икономическият растеж на България ще се забави през 2023 и 2024 г., а след това ще се възстанови
  Европейската комисия публикува най-новата си есенна икономическа прогноза
 24. ЕК понижи прогнозите си за ръста на икономиките на ЕС и еврозоната
  Еврокомисията публикува есенната си икономическа прогноза за 2023 г.
 25. 5,8% е годишната инфлация в България през октомври 2023 г.
  Месечната инфлация е 0,4%
 26. ЕК: Жените, наети в ЕС, печелят средно с 13% по-малко от мъжете за един и същи труд
  Това означава, че за работа, за която един мъж печели едно евро, жена би взела 87 цента
 27. БВП в ЕС остава стабилен през третото тримесечие на 2023 г.
  Заетостта расте с 0,2%
 28. БВП на България с ръст през третото тримесечие на 2023 г.
  Данните са на НСИ
 29. НАП напомня: До 15 ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски
  На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2023 г.
 30. НАП е събрала общо над 30,8 млрд. лева приходи към 9 ноември 2023 г.
  Това е с над 5,7 млрд. лева повече в сравнение със същия период на миналата година
 31. Средният осигурителен доход за септември 2023 г. е 1 475,29 лева
  Данните са на НОИ
 32. Средната брутна месечна работна заплата нараства през третото тримесечие на 2023 г.
  Данните са на НСИ
 33. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България намаляват с 1,5% към края на септември 2023 г.
  Данните са на тримесечна база
 34. Съветът на ЕС и ЕП се споразумяха за Бюджет 2024
  Той ще се фокусира върху основните приоритети на Съюза и отразява сложния геополитически контекст в момента
 35. Над 24 млрд. лева са заложени в бюджета на ДОО за 2024 г.
  За пенсии е предвидено да се разходват 21,606 млрд. лева
 36. МФ представи проекта на Бюджет 2024
  Заложени сa приходи от 77,6 млрд. лева и разходи от 83,8 млрд. лева
 37. Строителната продукция в България със спад от 0,4% на месечна база през септември 2023 г.
  На годишна база също е отчетено намаление
 38. Оборотът в търговията на дребно запазва нивото от предходния месец през септември 2023 г.
  Данните са на НСИ
 39. Индексът на промишленото производство спада с 2,7% на месечна база през септември 2023 г.
  Данните са на НСИ
 40. 75,8 млн. души в ЕС са работили в микро и малки предприятия през 2021 г.
  Това са били 49% от всички заети
 41. МВФ с прогноза: Постепенно намаляване на инфлацията в Европа
  Фондът публикува доклад за Европа със заглавие „Възстановяване на ценовата стабилност и осигуряване на силен и зелен растеж“
 42. НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – август 2023 г.
  Вносът и износът на стоки намаляват на месечна и на годишна база
 43. МС прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в България
  Тя се извършва с цел адаптация към нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка
 44. Проектобюджет: Здравната вноска остава 8% и през 2024 г.
  Това предвижда проектобюджетът на НЗОК
 45. Обемът на търговията на дребно е намалял с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през септември 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 46. Инфлацията в ОИСР се забавя до 6,2% през септември 2023 г.
  Отслабване на инфлацията е регистрирано в 27 страни
 47. Цените на производител в промишлеността с ръст в ЕС и еврозоната през септември 2023 г.
  В ЕС повишението е с 0,6%, а в еврозоната – с ,5%
 48. Министерският съвет прие пакета от данъчни закони
  Предстои още тази седмица измененията да бъдат изпратени в Народното събрание, за да бъдат разгледани от Комисията по бюджет и финанси
 49. Индикаторът на икономическата активност в България се подобрява през третото тримесечие на 2023 г.
  Данните са на Министерството на финансите
 50. Агенцията по заетостта е активирала близо 10 500 икономически неактивни и безработни само за месец с кампанията си „Да работиш (е) яко!“ през октомври 2023 г.
  Организирани са 45 трудови борси и са проведени 35 информационни събития на открито