Новина

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Спад с 1,43 млрд. лева на преводите към България от емигрантите
  Към октомври са изпратени 316,7 млн. лева
 2. 650 лева несеквестируем минимум
  Промяната се дължи на увеличение на минималната работна заплата
 3. Удължават мярката 60/40 до края на март
  Това предложение беше одобрено единодушно от синдикати и работодатели след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
 4. Брутният външен дълг на България нарасна с 6,4%
  В края на октомври той е 37,326 млрд. евро
 5. НАП публикува нови образци на декларации
  На интернет страницата на приходната агенция са качени нови образци на декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ
 6. Близо 23 000 семейства са получили помощ за дете до 14 г.
  По данни на Агенцията за социално подпомагане към 29 декември изплатените средства са над 20 млн. лева
 7. 40 млн. евро подкрепа за малки и средни бизнеси у нас по програмата COSME
  Български предприятия ще продължат да имат достъп до лизингово финансиране при облекчени изисквания за самоучастие, благодарение на гаранцията, предоставена от ЕИФ, върху сумата на всеки нов лизингов договор
 8. Правителството одобри промени в КСО, с които се регулира фазата на изплащане от втория пенсионен стълб
  Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване и актуализиране на самите пенсии, както и правата на наследници на осигурени лица и на пенсионери от универсалните пенсионни фондове
 9. Пощенска банка ще се включи в подкрепата за микро-, малките и средните предприятия
  Банката ще вземе участие в подпомагането на бизнеса чрез инструмента „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“
 10. Болнични за 79 087 дни са отказани след обжалване от НОИ
  Отменени са 3 700 болнични листа
 11. Към ноември основният лихвен процент е 0,00%
  ОЛП се запазва без промяна спрямо същия период миналата година
 12. Правителството прие Национална стратегия за бедността и социалното включване
  Документът очертава рамка за развитие на политиките, които са свързани с преодоляване на бедността и насърчаване на социалното включване през следващите 10 години
 13. Приеха правилата за изплащане на средства от частните пенсионни фондове
  При определяне на пожизнените суми от УПФ няма да се взима предвид полът на лицето
 14. Данъчните декларации ще се подават към НАП от 11 януари 2021 г.
  Между 1 и 10 януари ще се извършват технически процеси по превключване към новата 2021 г.
 15. НОИ публикува новите формуляри за пенсиите
  Новите формуляри за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд „Пенсии“ важат от 1 януари 2021 г.
 16. Вместо ваучери през април част от пенсионерите ще получат 120 лева в брой
  Добавката е за всички лица с пенсии от 300,01 до 369 лева и ще обхване 392 хил. пенсионери
 17. МФ очаква 3,6 млрд. лева дефицит в държавната хазна в края на декември
  Това прави 3% от брутния вътрешен продукт на страната и е по-добър резултат от заложените в актуализирания вариант на бюджета за 2020 г.
 18. Банковите депозити на домакинствата възлизат на над 59 млрд. лева към края на ноември
  Въпреки намаляващите лихви – спестяванията ни в банките се увеличават
 19. Данъчните промени, които влизат в сила през 2021 г.
  Предвиждат се облекчения за родителите, както и при ремонт на дома
 20. Промени при идентификационните номера по ДДС на Великобритания и Северна Ирландия
  Новостите се дължат на Брекзит
 21. По кои мерки може да кандидатства бизнесът след 1 януари?
  Най-дългосрочни са плановете за първата въведена помощ за засегнатите от пандемията бизнеси – 60/40
 22. 3 300 микро- и малки предприятия ще получат допълнителна безвъзмездна помощ от държавата
  В подкрепа на микро- и малките предприятия са били предоставени безвъзмездно 173 млн. лева, за одобрени над 21 000 проекта
 23. Сертифицираните инвестиции за 2020 г. са на стойност над 1 млрд. лева
  34 проекта са сертифицирани през изминалата година
 24. Банките отчетоха спад на печалбите си с 43% за периода януари – ноември 2020 г.
  Печалбата на банковата система за периода е 866 млн. лева
 25. Оборотите на онлайн търговци и куриери с рекордно високи нива през 2020 г.
  В същото време, според експерти, туристическият сектор е отчел загуби за 900 млн. евро
 26. Около 380 000 новорегистрирани безработни лица
  Данните обхващат периода от февруари до декември 2020 г.
 27. БВП бележи спад с 4,2% през третото тримесечие на 2020 г.
  Растежът на частното потребление достига 7,1%
 28. Декларацията за туристическия данък вече може да се подава и онлайн
  Услугата вече е достъпна за всички потребители през Портала за достъп до електронни административни услуги на „Държавна агенция „Електронно управление“
 29. 2 700 предприятия са кандидатствали за подкрепа от държавата под формата на оборотен капитал
  Мярката се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност"
 30. Прогноза на БСК: Българската икономика ще започне да расте през 2022 г.
  От БСК са категорични, че стопанското възстановяване на България ще се ускори след масовата ваксинация срещу COVID-19
 31. 100 млн. евро за заеми при облекчени условия
  Това е възможно след сключено споразумение между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд
 32. МСФО 16 с изменения във връзка с коронакризата
  Въвеждат се облекчения за лизингополучателите при отчитане на предоставените вследствие на кризата намаления по договорите им
 33. Нов законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП
  За втори път в рамките на месец декември е внесен законопроект за изменение на ЗМИП
 34. Нов проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  Съобразяване на националното законодателство с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 и Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета
 35. Нови правила в Арбитража при БТПП от 01.01.2021 г.
  Основната цел на промените е съобразяване с епидемиологичната обстановка чрез организиране на открито арбитражно заседание във виртуална среда
 36. Промени в Регламент (ЕС) № 702/2014 за определяне на конкретни помощи, освободени от оповестяване
  Удължаване периода на прилагане и адаптирането му спрямо икономическите и финансовите последици от пандемията от COVID-19
 37. Проект за изменение на Наредба № Н-13 от 2019 г., издадена от министъра на финансите
  Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2021 г.
 38. Промените за е-правосъдие са обнародвани в ГПК
  Предвижда се промените да влязат в сила от 30 юни 2021 г.
 39. Безвъзмездният труд става административно наказание от 2021 г.
  Измененията на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) бяха обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник и ще влязат в сила на 23 декември 2021 г.
 40. Шест тълкувателни дела бяха образувани от ВАС
  Четири от тях са по инициатива на главния прокурор Иван Гешев, а останалите две са предложени от председателя на ВАС Георги Чолаков
 41. Данък МПС в София може да се плаща и онлайн
  Всеки гражданин, който заплати своя данък за автомобил до 30 април 2021 г., ползва 5% отстъпка
 42. Прогноза на Euler Hermes: Очаква се 21% ръст на фалитите в България през 2021 г.
  Лидерът в застраховането на търговски кредити прогнозира трудна година за предприемачите
 43. Средната доходност на вноските за втора пенсия в частните пенсионни фондове е 1,4%
  Само при един от универсалните пенсионни фондове е отчетена отрицателна доходност от минус 1,39%
 44. Малки и средни предприятия ще получат повече от обещаните 178 млн. лева от държавата
  Оценката по процедурата е премината успешно от общо 1 703 проектни предложения на средни предприятия, като общата одобрена сума е в размер на 233 645 650 лева
 45. Световната банка очаква ръст от 3,3% на българската икономика през 2021 г.
  В глобален план прогнозата е за ръст с 4%
 46. Постъпленията в НАП за 2020 г. са 25 млрд. лева
  Приходите от данъци възлизат на 14 млрд. лева
 47. Промените в КСО за изплащане на пенсиите от втория стълб са внесени в Народното събрание
  Първите пенсионери, които ще имат право на втора пенсия, се очаква да се пенсионират в края на годината
 48. ВАС ще разгледа 5 тълкувателни дела на 29 януари
  Върховните съдии ще разгледат на общо заседание 5 тълкувателни дела в един ден
 49. НОИ направи промени в Инструкция № 13 от 2000 г.
  Публикувани са изменения и допълнения на Инструкцията за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда
 50. Промени в Инструкцията за съхраняване на документи на прекратени осигурители
  На 29.12.2020 г. са обнародвани изменения и допълнения на Инструкция № 5 от 2005 г. на НОИ
абонамент