НОИ започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г.

Милен Николов
Редактор
29 март 2024, 14:45 84

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни

От 29 март стартира програмата за профилактика и рехабилитация за настоящата година, като са сключени договори с 21 юридически лица за общо 50 заведения, изпълнители на програмата, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 9,00 лева за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване ( ДОО). Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробна информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, е публикувана в рубриката „Физически лица“/„Обезщетения и помощи по българското законодателство“/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ на интернет страницата на НОИ.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент