Новина

 1. На второ четене в комисия: Приеха ръста на пенсиите и максималния осигурителен доход
  Депутатите не приеха майчинството през втората година за отглеждане на дете да се повиши до размера на минималната работна заплата
 2. Fitch Ratings прогнозира рязко забавяне на световния икономически растеж през 2024 г.
  Агенцията представи новия си доклад
 3. Бюджетната комисия гласува на второ четене и останалите промени в данъчните закони
  Въвежда се корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите групи национални предприятия
 4. Строителната продукция се повишава с 0,2% на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база намалява с 1%
 5. Оборотът в търговията на дребно се увеличава с 1% на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база нараства с 3,1%
 6. Индексът на промишленото производство нараства с 2,6% на месечна база през октомври 2023 г.
  Данните са на НСИ
 7. Удостоверения за ползване на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 20 декември 2023 г.
  Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември
 8. Агенцията по заетостта ще приема заявления за безплатни обучения по дигитални умения oт 21 декември 2023 г.
  На по-късен етап ще се предоставят и ваучери за включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности
 9. Парламентът прие окончателно промените в ДОПК: Прагът за кешови плащания остава 10 000 лева
  Няма да има финансов стимул за подаване на информация за данъчни нарушения
 10. НС прие на второ четене промените в Закона за счетоводството
  Въвеждат се по-високи глоби за фалшиво счетоводство
 11. С надградена е-услуга бизнесът подава автоматизирано в НАП уведомления за трудови договори
  За целта е необходимо потребителите да заявят получаването на API ключ
 12. Заетостта се повишава с 0,2% както в ЕС, така и в еврозоната през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното
  В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. заетостта се увеличава с 1,2% в ЕС и с 1,3% в еврозоната
 13. БВП в ЕС остава без промяна през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие
  БВП в еврозоната намалява с 0,1%
 14. БВП на страната нараства с 0,4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие
  В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 1,8%
 15. БВП на един зает в България се увеличава с 2,1% през третото тримесечие на 2023 г.
  Заетите лица в икономиката са 3 610,6 хил., а общият брой отработени часове е 1 407,6 милиона
 16. Обемът на търговията на дребно нараства с 0,3% в ЕС и с 0,1% в еврозоната на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база се понижава с 0,9% в ЕС и с 1,2% в еврозоната
 17. Инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната остават без промяна през октомври 2023 г.
  Потребителите очакват номиналният им доход през следващите 12 месеца да нарасне с 1,1%
 18. България с най-голям спад на цените на производител в промишлеността в ЕС на годишна база през октомври 2023 г.
  През октомври 2023 г. в сравнение с октомври 2022 г. в ЕС цените намаляват с 8,7%, а в еврозоната – с 9,4%
 19. АИКБ отчете изсветляване на българската икономика и през 2022 г.
  20% все още е в сивия сектор
 20. Доходът на 31,7% от домакинствата в България се е увеличил през третото тримесечие на 2023 г.
  Това е с 15,5 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.
 21. НАП дава възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации
  Това става чрез Портала за електронни услуги
 22. БНБ представи данни за развитието на българската икономика през първите 6 месеца на 2023 г.
  Растежът на реалния БВП на България е 1,9%, а инфлацията възлиза на 7,5%
 23. Парламентът прие на първо четене проектобюджета на ДОО за 2024 г.
  Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11%
 24. НС прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2024 г.
  Здравната вноска остава 8%
 25. Промени в Закона за счетоводството прие на второ четене бюджетната комисия
  Значително се завишават санкциите за фалшиво счетоводство
 26. На второ четене: Бюджетната комисия отмени редица промени в данъчните закони
  10 000 лева остава прагът на кешовите разплащания
 27. 6% е безработицата в ЕС през октомври 2023 г.
  6,5% е в еврозоната
 28. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се понижава с 0,9% на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база индексът намалява с 20,1%
 29. Инфлацията в еврозоната се понижава до 2,4% през ноември 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 30. 29 376 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в България към края на 2022 г.
  Данните са на НСИ
 31. 21 242 лева е средната брутна годишна заплата в България през 2022 г.
  Данните са на НСИ
 32. НАП напомня: Последен ден за плащане на авансовите вноски за 2023 г.
  До полунощ на 1 декември те могат да се погасят онлайн през Портала за електронни услуги на приходната агенция
 33. Икономическата комисия одобри на първо четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи
  Той е внесен от Министерския съвет на 13 ноември
 34. ОИСР: Растежът на световната икономика ще се забави до 2,7% през 2024 г.
  Това ще стане на фона на повишени лихвени проценти в глобален мащаб, все още висока инфлация и военни конфликти
 35. Според ОИСР икономиката на България ще нарасне с 1,7% през 2023 г.
  За 2024 г. се предвижда растеж от 2,8%
 36. Показателят за икономическото доверие се повишава леко в ЕС и в еврозоната през ноември 2023 г.
  Показателят за очакваната заетост се понижава умерено както в ЕС, така и в еврозоната
 37. НСИ представи данни за бизнес климата в България през ноември 2023 г.
  Общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от миналия месец
 38. Бюджетната комисия прие на първо гласуване държавния бюджет за 2024 г. и този на ДОО, но не и бюджета на НЗОК
  Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет на 24 ноември
 39. Законопроектът за бюджета на ДОО за 2024 г. бе приет от социалната комисия на първо гласуване
  Той беше одобрен от 13 народни представители, двама гласуваха „против“, а трима се въздържаха.
 40. Срокът за заявяване на данъчните облекчения за деца чрез работодателя е до 31 декември 2023 г.
  Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2023 г. се запазват същите като през 2022 г.
 41. Здравната комисия не прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на НЗОК за 2024 г.
  „За“ гласуваха четирима депутати, „против“ – петима, а „въздържал се“ – деветима
 42. Разликата в заетостта между половете намалява в ЕС през 2022 г.
  Два европейски региона са отчели по-висок процент на заетост сред жените през 2022 г., отколкото при мъжете
 43. ИПИ: Ежедневната трудова миграция е генерирала доходи от 661 млн. лева на месец през 2021 г.
  Най-голям е размерът на трудовия доход на пътуващите работници в София – 39 млн. лева
 44. Общите разходи на ДОО са над 3 милиарда лева повече към 31 октомври 2023 г.
  Приходите са с 1 109,4 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г.
 45. Средната пенсия през 2024 г. ще е над 883 лева
  Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава от 3 400 лева на 3 750 лева
 46. Правителството прие параметрите на държавния бюджет за 2024 г.
  Предвижда се растежът на БВП да се ускори до 3,2%
 47. НС прие на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  С част от промените се разширява обхватът на определението за „трудови правоотношения“
 48. НСИ представи предварителни данни за изменението на индекса на оборота в услугите през третото тримесечие на 2023 г.
  Индексът за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ намалява с 1,3%, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ остава без промяна
 49. Още 46 000 домакинства ще получат еднократна добавка от 148,35 лeва за компенсиране на високите разходи за отопление
  С еднократната добавка ще бъдат подкрепени домакинствата, в които има човек със 100% намалена работоспособност или човек над 75 години с над 90% степен на увреждане без определена чужда помощ
 50. Потребителските разходи на домакинствата в ЕС са се увеличили с 4,7% през 2022 г. в сравнение с предходната година
  Най-голямо е увеличението на разходите за ресторанти и хотели – с 33,8%