Агенцията по вписванията напомня: Срокът за подаване на заявление Г3 е до 30 юни 2024 г.

2 април 2024, 09:58 84

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2023 г. и не са заявявали това за предходни години, декларират липса на дейност в срок до 30 юни 2024 г. по електронен път чрез единния портал или в териториална служба на Агенция по вписванията.

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно. Търговците/юридическите лица с нестопанска цел, които веднъж са заявили, че не осъществяват дейност, не трябва да декларират това обстоятелство отново. При възобновяване на дейността се съставят и подават съответните документи, напомнят от Агенцията.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент