Новина

 1. Оборотът в търговията на дребно се увеличава с 0,5% на месечна база през ноември 2023 г.
  На годишна база нараства с 3,2%
 2. ИПИ: Данъчната свобода през 2024 г. ще настъпи на 13 май
  134 дни българите ще работят за държавата
 3. Цените на производител в промишлеността намаляват с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната на месечна база през ноември 2023 г.
  На годишна база намаляват с 8,1% в ЕС и с 8,8% в еврозоната
 4. Инфлацията в еврозоната е 2,9% през декември 2023 г.
  Тя се ускорява спрямо месец по-рано
 5. Какво се променя в България от 1 януари 2024 г.
  Според приетите данъчни закони от 1 януари рязко се вдигат глобите за фалшиво счетоводство
 6. НАП: Изменя се списъкът на стоките с висок фискален риск от 1 януари 2024 г.
  От него са премахнати групи стоки като редица мелничарски продукти и други
 7. Общият показател на бизнес климата намалява с 1,8 пункта на месечна база през декември 2023 г.
  Причината е неблагоприятният бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите
 8. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 0,5% през ноември 2023 г. спрямо предходния месец
  На годишна база намалява с 11,2%
 9. НСИ с данни за ключовите показатели на България към 29 декември 2023 г.
  БВП нараства на годишна база
 10. НАП с нови критерии за определяне на големи и средни данъкоплатци
  Приходната агенция създава нова териториална дирекция – „Средни данъкоплатци и осигурители“
 11. Министерството на правосъдието предлага ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал
  Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане
 12. Правителството одобри законопроекта на нов Закон за Българската народна банка
  С него се цели обезпечаването на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото
 13. НАП с важно съобщение за годишното приключване на 2023 г. и информационните системи за работа през 2024 г.
  Подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 1 март 2024 г.
 14. Поскъпва купуването на недостигащ стаж за пенсиониране през 2024 г.
  От 1 януари месецът недостигащ стаж за пенсия ще струва 184,73 лева
 15. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск
  Задължителното предварително деклариране на данни е съгласно чл. 127и от ДОПК
 16. Цените на жилищата в страната са се увеличили с 2,7% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното
  В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. цените са се повишили с 9,2%
 17. Окончателно: Народното събрание прие Бюджет 2024
  За първи път от три години насам бюджетът на държавата е приет в предходната година преди неговото реално изпълнение
 18. Заявления за обучения с ваучери се приемат от 21.12.2023 г.
  Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна
 19. НСИ с данни за разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2023 г.
  Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 15,8%
 20. Над 275 хил. души са започнали работа чрез Центровете за заетост и социално подпомагане в периода 2015 – 2023 г.
  Данните са на МТСП
 21. От 1 януари 2024 г. НАП променя служебно идентификационни номера по ЗДДС на физически лица
  Промените произтичат от измененията на Правилника за прилагане на ЗДДС
 22. Строителната продукция намалява с 0,6% в ЕС и с 1% в еврозоната на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база също е отчетен спад
 23. Останалите дни отпуск от 2021 г. могат да се използват до края на 2023 г.
  Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.
 24. Годишната инфлация в ЕС се понижава до 3,1% през ноември 2023 г.
  В еврозоната намалява до 2,4%
 25. Вносът и износът на стоки на България със спад през октомври 2023 г.
  Данните са на БНБ
 26. Финансовата комисия одобри и последните текстове от проектозакона за държавния бюджет за 2024 г.
  Народните представители приеха списъка за инвестиционните планове на общините за 2024 г.
 27. НС одобри окончателно рамката на държавния бюджет за 2024 г.
  Бюджетното салдо е отрицателно и е в размер на 8 032 431 400 лева
 28. Нивото на свободните работни места в ЕС е 2,6% през третото тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната е 2,9%
 29. Народното събрание прие окончателно бюджета на ДОО за 2024 г.
  Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11%
 30. Проучване на БСК: Ръстът на минималната заплата ще наложи увеличаване на цените на стоки и услуги
  43% от участниците в анкетата на БСК очакват икономически спад през 2024 г.
 31. Парламентът прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2024 г.
  Общо заложените приходи и трансфери са 8 168 353 100 лева
 32. Разходите за труд в ЕС се повишават с 5,7% на годишна база през третото тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната нарастват с 5,3%
 33. Увеличава се броят на започналите работа с помощта на бюрата по труда през ноември 2023 г.
  Отчетен е ръст от 10% спрямо октомври
 34. Бюджетната комисия почти изцяло прие проектобюджета за 2024 г. на второ четене
  Гласуваха повишението на пенсиите и минималната работна заплата
 35. ЕС отчита излишък от 9,4 милиарда евро при международната търговия със стоки през октомври 2023 г.
  Еврозоната регистрира излишък от 11,1 милиарда евро
 36. 5,4% е годишната инфлация в България през ноември 2023 г.
  Месечната е 0,3%
 37. Близо 910 лева е средният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за ноември 2023 г.
  Увеличението е с 13% спрямо 2022 г.
 38. България, Унгария, Хърватия и Латвия регистрират най-ниски нива на фактическото индивидуално потребление в ЕС през 2022 г.
  Люксембург, Австрия, Германия и Нидерландия отчитат на-високи
 39. Как ще се заплаща работата в почивните дни около Коледа и Нова година
  Положеният труд по време на официални празници се заплаща в двоен размер
 40. ЕП и държавите членки одобриха създаването на европейска агенция срещу прането на пари
  Подозрителните финансови дейности са около 1% от БВП на ЕС или около 130 млрд. евро
 41. Средният осигурителен доход за октомври 2023 г. е 1 490,79 лева
  Данните са на НОИ
 42. Промишленото производство намалява с 0,5% в ЕС и с 0,7% в еврозоната на месечна база през октомври 2023 г.
  На годишна база спада с 5,5% в ЕС и с 6,6% в еврозоната
 43. Парламентът одобри 15% данък за компаниите с годишен оборот над 750 млн. евро
  Прието е и увеличение на прага за регистрация на фирмите по ДДС от 100 хил. лева на 166 хил. лева
 44. Големите предприятия са генерирали половината от нетния оборот на ЕС през 2022 г.
  В тях са работили повече от 30% от работната сила
 45. Средната работна заплата за страната e 2 000 лева през третото тримесечие на 2023 г.
  На годишна база тя се увеличава с 14,7%
 46. Комисията по бюджет и финанси на НС реши на второ четене минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица да е 933 лева
  Комисията не стигна до решение за минималния осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители
 47. НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – септември 2023 г.
  Вносът и износът на стоки намаляват на годишна база
 48. Близо 150 хил. безработни са започнали работа чрез Агенцията по заетостта през 2023 г.
  Безработицата е успяла да се запази на ниско равнище
 49. Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2024 г.
  Предложенията между двете четения ще са в рамките на четири дни
 50. Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2024 г.
  Размерът на задължителната здравноосигурителна остава 8%