Новина

 1. Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива
  Положителната перспектива е важна, тъй като отразява плановете на България за членство в еврозоната
 2. Преките чужди инвестиции в България са се увеличили три пъти към април 2022 г.
  За първите четири месеца на 2022 г. чуждите инвестиции у нас са достигнали 653,2 млн. евро, което е с 456,5 млн. евро повече спрямо същия период на 2021 г.
 3. Търговският дефицит на България е нараснал със 160% за първите четири месеца на 2022 г.
  В периода януари – април 2022 г. износът на български стоки е за 14,349 млрд. евро, а вносът – за 15,696 млрд. евро
 4. Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги
  Целта на нормативния акт е да създаде условия за подобряване качеството на социалните услуги и ефективността им в подкрепа на ползващите ги лица
 5. Парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2022 г.
  В нея са заложени антикризисните мерки, планирани от правителството, а в стойностно изражение повече от половината средства са предвидени за увеличението на пенсиите
 6. Проучване: Българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните в Европа
  Страната ни заема 53-то място от общо 63 държави в Годишника на световната конкурентоспособност 2022 г. на швейцарския Институт за развитие на управлението
 7. Агенцията по заетостта отчете спад на безработицата и през май 2022 г.
  През май безработните са 147 477, което е с 3 070 по-малко спрямо предходния месец и с 38 570 – спрямо същия период на 2021 г.
 8. Парламентът одобри на първо чете актуализацията на бюджета на ДОО за 2022 г.
  От 1 юли минималната пенсия става 467 лева, а максималната – 2 000 лева
 9. Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК
  Актуализацията предвижда ръст на здравноосигурителните приходи – в общ размер на 111 800 000 лева от трансфери за здравното осигуряване
 10. НСИ отчете годишна инфлация от 15,6% през май 2022 г.
  Месечната инфлация в България през май е 1,2%, а средногодишната – 8,1%
 11. Средният осигурителен доход за април 2022 г. е 1 306,77 лева
  Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2021 г. до 31.04.2022 г. е 1 191,96 лева
 12. Проучване на АЗ: Увеличава се броят на работодателите, търсещи нов персонал
  Проучването е направено в периода февруари – март 2022 г. сред работодатели от общо 378 752 активни микро-, малки средни и големи предприятия
 13. България започва разговори за присъединяване към ОИСР
  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобри Пътна карта с всички параметри, етапи и условия за присъединителния процес
 14. Износът на стоки от България за ЕС с годишен ръст от 49,4% през март 2022 г.
  При вноса на стоки за ЕС е регистрирано увеличение от 31% на годишна база
 15. Изменения в Закона за електронното управление предвижда електронните услуги да станат достъпни без е-подпис
  Предвижда се също намаляване на административните разходи и улесняване използването на онлайн услуги
 16. Банките в България отчитат рекордни печалби през първото тримесечие на 2022 г.
  Общата печалба на всички банки и клонове на чуждестранни банки в България за първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 568,902 млн. лева, или 62,82% ръст на годишна база
 17. Търговията на дребно с годишен ръст от 5,7% през април 2022 г.
  На месечна база оборотът на българските търговци на дребно се увеличава с 0,8%
 18. 16,9% годишен ръст на промишленото производство в България през април 2022 г.
  На месечна база ръстът на промишленото производство е с 0,4%
 19. Бюджетната комисия отхвърли актуализацията на държавния бюджет за 2022 г.
  Предстои разглеждането на актуализацията и в пленарната зала
 20. Бюджетната комисия одобри на първо четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
  С актуализацията се добавят над 65 млн. лева към бюджета на Здравната каса
 21. Комисията по бюджет и финанси одобри на първо четене актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.
  С промените в Закона за държавното обществено осигуряване се предвижда увеличение на пенсиите на два етапа – от 1 юли и от 1 октомври
 22. Над 740 000 души ще получат подкрепа по програма за развитие на работната сила в България
  Програма „Развитие на човешките ресурси“ се съфинансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет и е насочена към социално включване на уязвимите групи и безработните лица
 23. НАП въведе промяна в XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл
  Промяната е във връзка с изменения в Приложение № 38 от Наредба № Н-18/2006 г.
 24. Агенцията по вписванията напомня: Декларацията за липса на дейност се подава еднократно
  Всички търговци и юридически лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през 2021 г. и не са заявили това за предишни години, следва да подадат декларация в срок до 30 юни 2022 г.
 25. Плащането на административни услуги вече ще е възможно и с банкови карти, издадени в чужбина
  Това ще улесни българите в чужбина при ползването на административни услуги
 26. Световната банка намали прогнозата си за световния икономически растеж през 2022 г. до 2,9%
  В последния доклад за глобалните икономически перспективи Световната банка предупреждава за риск от стагфлация
 27. Удължава се срокът на действие на механизма за обратно начисляване на ДДС за стоки и услуги с висок риск от измами
  Изменение на Директива 2006/112/ЕО предвижда специалната мярка да се прилага до 31 декември 2026 г.
 28. БВП на България с ръст от 4,0% за първото тримесечие на 2022 г.
  На тримесечна база е отчетен ръст на БВП от 0,8%
 29. Актуализирана бюджетна прогноза: Инфлацията ще се ускори до 11,6%, а лимитът на държавния дълг се повишава до 10,3 млрд. лева
  Проектозаконът е публикуван на сайта на Министерството на финансите и предстои да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество
 30. НАП отчете ръст на приходите с над 1 млрд. лева към 31 май 2022 г.
  Най-значителен е ръстът при постъпленията от корпоративен данък – с 30%
 31. От 1 юли социалната пенсия за инвалидност се увеличава с над 45%
  Проект на постановление на Министерския съвет предвижда увеличение на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лева, което ще доведе и до повишение на пенсиите, несвързани с трудова дейност
 32. Агенцията по заетостта стартира нов проект в подкрепа на украинските бежанци в България
  Чрез проекта „Солидарност“ се цели оказване на навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на украинските граждани
 33. Агенцията по заетостта стартира безплатни обучения за 11 000 безработни и заети лица
  Те ще получат възможност да придобият нова професия или ключови компетентности, които ще им помогнат да се реализират на пазара на труда
 34. НОИ утвърди актуализацията на пенсиите от 1 юли 2022 г.
  От 1 юли пенсиите се актуализират с 10% и едновременно с това в техния размер се включва Covid добавката от 60 лева
 35. ЕК: България изпълнява три от четирите критерия за приемане в еврозоната
  Страната ни отговаря на критериите за стабилни и устойчиви публични финанси, стабилност на валутните курсове и дългосрочни лихвени проценти
 36. Правителството одобри План за действие по социална икономика за 2022 – 2023 г.
  В него са заложени дейности, които ще имат принос за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България
 37. Правителството прие промени в стратегиите за намаляване на безработицата, бедността и социалното изключване до 2030 г.
  Въведени са актуализации в Стратегията по заетостта на Република България 2021 – 2030 г. и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030
 38. Компенсациите за високите цени на електроенергията продължават и през май и юни
  За небитовите потребители ще се покриват 80% от цената за мегаватчас електрическа енергия над 200 лева
 39. ВКС реши договорът, сключен от дееспособно лице, да бъде унищожаем, ако при сключването му лицето е било в трайна неспособност да разбира или ръководи действията си
  Правото да се иска унищожение на договора в този случай се погасява с тригодишна давност
 40. Евростат: Годишната инфлация в еврозоната ще достигне 8,1% през май 2022 г.
  Най-висока инфлация се очаква в Естония, Литва и Латвия
 41. 1 107,6 млн. лева са приходите на Агенция „Митници“ през април 2022 г.
  Приходите от ДДС при внос възлизат на 594,9 млн. лева, което е годишен ръст от 69,9%
 42. Печалбата на банките в България с годишен ръст от 32% към края на април 2022 г.
  Общият размер на печалбата на банковата система в България достигна 641 млн. лева в края на април
 43. МФ прогнозира превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 570 млн. лева в края на май 2022 г.
  Приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да са в размер на 22 755 млн. лева
 44. Бизнес климатът в България се влошава през май 2022 г.
  Във всички сфери на икономиката, с изключение на сектор „Услуги“, се наблюдава понижение на показателя
 45. Външният дълг на България е нараснал с 6,4% на годишна база през март 2022 г.
  По данни на БНБ брутният външен дълг на страната ни възлиза на 41,542 млрд. евро
 46. Производствените цени в България с ръст от 40,2% на годишна база през април 2022 г.
  На месечна база повишението е с 3,3%
 47. S&P Global Ratings потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива
  Според рейтинговата агенция войната в Украйна ще причини шок на българската икономика, вследствие на което реалният растеж на БВП тази година ще се забави до 1,6%
 48. Правителството одобри промени в Кодекса на труда, гарантиращи в по-голяма степен правата и интересите на служителите и работодателите
  Със законодателните промени се цели създаване на по-добри условия за съвместяване на професионалния и личния живот
 49. Близо 180 000 дружества и еднолични търговци вече са обявили доходите си пред НАП
  Приходната агенция напомня, че 30 юни е крайният срок, в който самоосигуряващи се лица, извършващи дейност като ЕТ, еднолични търговци и земеделски стопани трябва да декларират и внесат социални и здравни осигурителни вноски
 50. Нетните активи на пенсионните фондове в България с ръст от близо 8% в края на март 2022 г.
  В края на първото тримесечие общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 4 876 751