Каква е разликата между временна и трайна неработоспособност?

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2023 2923 уникалност: 78.8%

Временната и трайната неработоспособност са два вида на родовото понятие „неработоспособност“. Поради тази причина, за да се изясни разликата между тях, първо трябва да се обясни какво всъщност е неработоспособността.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Бъде ли установено, е налице доказана неработоспособност.

В зависимост от вероятността за възстановяване на способността за полагане на труд неработоспособността се дели на временна и трайна.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина може еднолично да издава болничен лист за едно или повече заболявания с продължителност до 14 дни (непрекъснато), но за не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.

скрито платено съдържание: 91 думи;

Неработоспособността, настъпила вследствие на старост, се установява единствено с констатиране на възрастта на лицето, например чрез проверка на личния му документ.

скрито платено съдържание: 19 думи;

Решенията на ТЕЛК могат да се обжалват пред НЕЛК.

скрито платено съдържание: 9 думи;