Каква е разликата между временна и трайна неработоспособност?

актуална версия версия: 9 декември 2019 1345 уникалност: 83.7%

Временната и трайната неработоспособност са видове на родовото понятие „неработоспособност“. Именно затова, за да се изясни разликата между тях, първо трябва да се обясни какво всъщност е неработоспособността.

скрито платено съдържание: 46 думи;

В такъв случай е налице доказана неработоспособност.

В зависимост от вероятността за възстановяване на способността за полагане на труд, неработоспособността се дели на временна и трайна.

скрито платено съдържание: 66 думи;

Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина може еднолично да издава болничен лист за едно или повече заболявания, до 14 дни (непрекъснато), но за не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.

скрито платено съдържание: 62 думи;

Неработоспособността, настъпила вследствие на старост, се установява единствено с проверка на личния документ на лицето.

скрито платено съдържание: 16 думи;

Решенията на ТЕЛК могат да се обжалват пред НЕЛК.

скрито платено съдържание: 9 думи;