Зачита ли се за осигурителен стаж периодът на обучение за висше образование?

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 март 2022 14130 уникалност: 82.3%
скрито платено съдържание: 61 думи;

Това право те имат само и единствено за периода на обучението им, заложен в учебния план.

скрито платено съдържание: 29 думи;

От тази възможност могат да се възползват и лицата, придобили образователната и научна степен „доктор“.

Друг важен момент е, че осигурителните вноски, които лицето прави, са изцяло за негова сметка. А времето, за което те са внесени, ще бъде зачетено за осигурителен стаж от трета категория.

Също така, за да има право лицето да закупи осигурителен стаж, е необходимо времето, през което е учило, да не е било зачетено за осигурителен стаж (т.е. през същия период лицето да не е било на работа, за която да е било осигурявано).

Трябва да се има предвид също, че закупеният от лицето осигурителен стаж може да се използва само при пенсиониране. Друго важно условие е, че до 5 години от закупения осигурителен стаж се признават само при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

скрито платено съдържание: 60 думи;