Калкулаторът се използва за пресмятане на провизия за неизползвания платен отпуск на един или повече служители в едно предприятие. Това задължение трябва да се отрази в Отчета за Приходи и Разходи и в БАЛАНС-а на предприятието, под формата на провизия.

Дефиниращи норми:

Престои

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Провизия за Неизползван Отпуск

дни
дни
лв

абонамент